MAT-INF1100 - høsten 2010

Om underveiseksamen

Tid, sted etc. Tid og sted finner du her. Husk alltid å sjekke denne rett før eksamen. Møt opp minst ti mimutter før eksamen begynner for å slippe en stressende start! På eksamen vil ingen hjelpemidler være tllatt, heller ikke kalkulator. Pensum til underveiseksamen finner du på pensumsida.

Prøveeksamen. For å få en pekepinn på hva dere kan vente dere på eksamen kan dere regne gjennom tidligere underveiseksamener. Merk at Java tidligere var pensum slik at det var enkelte oppgaver som gikk på å forklare hva et Javaprogram gjør. I år vil ikke oppgaver som omhandler spesifikke programmeringsspråk bli gitt.

Eksamensstrategi. På underveiseksamen er det 20 spørsmål der de 10 første teller 2 poeng hver, og de 10 siste 3 poeng hver, tilsammen 50 poeng. For å være sikker på at du får besvart alt du synes er lett kan det være lurt å gå raskt gjennom alle oppgavene med en gang og besvare de du synes er greie. Spar de oppgavene du synes er vanskeligst til slutt slik at du ikke kommer i en situasjon der du må tippe på oppgaver som du egentlig kan.

Form på eksamensoppgavene. Tidligere har avkrysning for flervalgsoppgaver vært i selve oppgavesettet. I år er dette endret slik at det er et eget svarark. Her ser du hvordan eksamen i 2009 tar seg ut i et slikt format. Pass på å sjekke at du fører svarene dine riktig inn på svararket – det er veldig kjedelig å tape poeng på skrivefeil!

Orakel. Det er ingen undervisning i MAT-INF 1100 i eksamensuka. I steden er det orakeltjeneste i 12. etasje i Niels Henrik Abels hus mandag 11/10 i tiden 10-16 og tirsdag 12/10 i tiden 10-16. I denne tiden vil det være gruppelærere til stede som kan svare på spørsmål.

Forhold til avsluttende eksamen. Avsluttende eksamen vil bestå av en del flervalgsoppgaver, men vil også inneholde tradisjonelle oppgaver. Oppgavene vil dekke hele pensum, men med mye fokus på stoff som gjennomgås etter underveiseksamen. Maksimal poengsum på avsluttende eksamen vil være 100 poeng slik at maksimal poengsum på de to eksamenene tilsammen vil være 150 poeng. Endelig karakter i kurset vil bli satt ut fra den totale poengsummen du oppnår på de to eksamenene.