Kontaktinformasjon

Studieadministrasjon

Matematisk institutt

Besøksadresse: 
Niels Henrik Abels hus, Moltke Moes vei 35

Ekspedisjonstid: 
Mandag-fredag 09:00-14:30

Postadresse: 
Postboks 1053, Blindern
0316 Oslo

Telefon: 22 85 58 86 / 22 85 58 88
Faks: 22 85 43 49
E-post: 
Web: http://www.mn.uio.no/math/

Kontaktpersoner

NavnTreffetidMerknad
Knut M. Mørken  (kontaktinformasjon)   Foreleser
Solveig Bruvoll  (kontaktinformasjon)   Plenumsregner
Martin Blomhoff Holm  (kontaktinformasjon)   Gruppe 1, 9 og 13
Elin Engen Røse  (kontaktinformasjon)   Gruppe 2 og 5
Kjetil Olsen Lye  (kontaktinformasjon)   Gruppe 3 og 6
Øyvind Elgstøen  (kontaktinformasjon)   Gruppe 4 og 12
Emil Mogstad  (kontaktinformasjon)   Gruppe 7, 10 og 11
Agnieszka Wasylewicz  (kontaktinformasjon)   Gruppe 8 og 14
Publisert 9. apr. 2010 09:52 - Sist endret 19. nov. 2012 16:03