MAT-INF 1100 høsten 2011

Om avsluttende eksamen

 

Avsluttende eksamen går av stabelen mandag 5/12 i tiden kl. 9:00–13:00. Sted er foreløbig uklart, men vil bli publisert på kursets eksamensside. Pass på å være ute i god tid til eksamen! Den beste måten å forberede seg til eksamen er å gå tilbake og se gjennom ukeoppgavene. Du kan jo også ta en titt på prøveeksamen(løsningsforslag), eksamen ( løsningsforslag) og konteeksamen ( løsningsforslag) fra 2003 samt tilsvarende fra 2004, eksamen (løsningsforslag), konteeksamen (løsningsforslag), 2005, eksamen, (løsningsforslag), konteeksamen (intet løsningsforslag til denne), 2006, løsningsforslag og konteeksamen (ikke løsningsforslag), 2007, eksamen (løsningsforslag) (konteeksamen), 2008, eksamen (løsningsforslag) konteeksamen, 2009, eksamen (løsningsforslag) konteeksamen og 2010, eksamen (løsningsforslag) konteeksamen.  Pensum ble noe endret i 2008 med mer vekt på numerisk stoff og kompresjon, og eksamensettene fra 2007 og bakover skiller seg litt fra det som er aktuelt nå.

Avsluttende eksamen vil som tidligere ha to deler. Første del vil bestå av 10 flervalgsspørsmål verdt 3 poeng hver, mens annen del vil bestå av 7 'vanlige' delspørsmål verdt 10 poeng hver (merk at i noen år før 2008 var det noe færre oppgaver). Til sammen gir dette maksimalt 100 poeng. Poengene du får på avsluttende eksamen legges sammen med poengene du fikk på underveiseksamen. Maksimal poengsum er dermed 150 poeng. Endelig kurskarakter settes så på bakgrunn av din totale poengsum. Husk at tekstspørsmålene i del 2 teller mer enn 3 ganger så mye som flervalgsspørsmålene, så pass på at du ikke setter av for lite tid til å besvare spørsmålene i del 2! Vi vil også oppfordre til å sitte tiden ut på eksamen - enkelte ganger kan det være behov for presisering av spørsmål og dette risikerer du å gå glipp av hvis du allerede har forlatt lokalet.

Spørsmålene på flervalgsdelen av eksamen vil primært bli hentet fra den delen av pensum som ikke var dekket på underveiseksamen, dvs. fra kapittel 10 i Kalkulus og kapitlene 7, 8 og 10-16 i kompendiet, se forøvrig pensumlista. Spørsmålene i del 2 av eksamen vil bli hentet fra hele pensum. For hjelp i lesingen har vi laget en pensumveiledning, se under.

Om du på eksamen skulle få sterk mistanke om at det er (trykk)feil i en oppgave, bør du kontakte faglærer snarest. Om faglærer akkurat har vært i lokalet og du er ganske sikker på at det er en feil, kan du be eksamensvaktene kontakte faglærer pr. telefon.

Tillatte hjelpemidler er godkjent kalkulator, samt formelsamlingen som blir delt ut sammen med eksamensoppgavene.

Noen dager før eksamen blir det orakeltjeneste, følg med på kurshjemmesiden.

Til slutt: Husk at om du føler at den store oversikten ikke er der riktig ennå, så gjelder det å utnytte den siste tiden godt, det er mye som kan falle på plass i innspurten!

Lykke til!

Pensumveiledning

Pensum er hentet fra to kilder: Kalkulus og kompendiet.