MAT-INF1100 - Pensum høsten 2012

Under ser du hvordan pensum var høsten 2011. Pensum i år tas fra de samme kildene og blir omtrent som sist.

Litteratur og pensum høsten 2012

Pensum er primært hentet fra de to kildene

I tillegg kommer eventuelle ekstra notater som blir lagt ut på hjemmesida underveis med utdypning av stoff i Kalkulus og kompendiet.

Husk at formelsamlingen deles ut på eksamen.

Pensum til underveiseksamen høsten 2012

Pensum til underveiseksamen er hentet fra kildene over og er som følger:

  • Kalkulus: Seksjonene 1.1, 1.2, 1.4, kapittel 2, seksjonene 4.1 og 4.2, seksjonene 11.1 og 11.2.
  • Kompendiet: Kapittel 1, seksjon 2.1-2.2, kapittel 3, seksjon 4.1 og 4.2, kapittel 5, kapittel 6. Merk at en god del av stoffet i kpitlene 6 og 9 er repetisjon fra Kalkulus.

Merk spesielt at oppgavene som er gitt regnes som pensum. Noen tidligere eksamenssett inneholder oppgaver om kondisjonstall - det er ikke pensum i år.

Pensum til avsluttende eksamen høsten 2012

Pensum til avsluttende eksamen hentes fra Kalkulus, kompendiet og tilleggsmateriell og er som følger:

  • Kalkulus: Seksjonene 1.1, 1.2, 1.4, kapittel 2, seksjonene 4.1 og 4.2, seksjonene 10.1-10.5, seksjon 10.6 fram til 'Variasjon av parametre', seksjonene 11.1-11.2.
  • Kompendiet: Kapitlene 1-15, med unntak av seksjon 2.3 og kapittel 14. Merk at en del av stoffet i kompendiet er repetisjon fra Kalkulus. Dette gjelder til dels seksjon 6.2,  og seksjonene 6.4, 9.1 og 14.1. Se forøvrig veiledningen til kompendiet.
  • Forelesningsnotater som er lagt ut på kursets hjemmeside.

Merk spesielt at alle oppgaver som er gitt regnes som pensum.

 

Av Knut Mørken
Publisert 13. aug. 2012 09:34 - Sist endret 27. nov. 2012 16:53