Kompendiet - MAT-INF1100 - høst 2012

En betydelig del av pensum vil bli hentet fra Numerical Algorithms and Digital Representation av Knut Mørken. Dette vil bli tilgjengelig fra denne siden. Ettersom flere kapitler kommer til vil innholdsfortegnelsen oppdateres. Du finner fjorårets versjon her. Planen er at en papirversjon vil bli tilgjengelig rundt midten av september.

Her er de fire første kapitlene:

Av Knut Mørken
Publisert 15. aug. 2012 22:55 - Sist endret 12. sep. 2012 23:29