Plan for forelesningene MAT-INF 1100 - høsten 2012

 

Under finner du plan for forelesningene utover i semesteret. Detaljene mot slutten av semesteret kommer vi tilbake til. Etter at forelesningene er holdt vil vi også legge ut en forelesningsrapport.

Merk at denne planen kan bli endret når som helst!

 

Uke Innhold
34 (20/8-24/8) Tirsdag. Praktisk informasjon og studietips, samt litt om heltall og summetegn (seksjon 1.1 i Kalkulus).
Onsdag. Intensivkurs i induksjonsprinsippet og induksjonsbevis (1.2 i Kalkulus). Dette er særdeles viktig stoff og svært eksamensrelevant.
35 (27/8-31/9) Tirsdag. Pascals trekant og binomialformelen (seksjon 1.4 i Kalkulus), rasjonale og irrasjonale tall (seksjonene 2.1 og 2.2 i Kalkulus).
Onsdag. Kompletthet og aksiomer for reelle tall (seksjon 2.3 og 2.4 i Kalkulus).
36 (3/9-7/9) Tirsdag. Representasjon av heltall i ulike siffersystemer (seksjonene 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 i kompendiet). Representasjon av tall i intervallet (0,1) i ulike siffersystemer. (seksjon 3.3 i kompendiet). 
Onsdag. Mer om representasjon av brøkdeler i ulike siffersystemer (3.3). Representasjon av heltall på datamaskin (seksjon 4.1 i kompendiet); normalformen for reelle tall og representasjon av reelle tall på datamaskin (seksjon 4.2 i kompendiet).
37 (10/9-14/9) Tirsdag. Mer om representasjon av reelle tall på datamaskin (seksjon 4.2 i kompendiet).  Avrundingsfeil, kansellering ved bruk av flyttall, absolutt og relativ feil, omskriving av uttrykk (seksjon 5.2-5.4 i kompendiet).
Onsdag. Homogene differenslikninger seksjon 4.1 i Kalkulus.
38 (17/9-21/9) Tirsdag. Inhomogene differensligninger (seksjon 4.2 i Kalkulus) og simulering av differensligninger (seksjon 6.3 i kompendiet).
Onsdag. Effekt av avrundingsfeil ved simulering av differensligninger, seksjon 6.5 i kompendiet. Taylorpolynomer, seksjon 11.1 i Kalkulus. 
39 (24/9-28/9) Tirsdag.  Restleddet i Taylors formel, seksjon 11.2 i Kalkulus. 
Onsdag.  Interpolasjon med polynomer, seksjon 9.2 i kompendiet. 
40 (1/10-5/10) Tirsdag. Numerisk løsning av algebraiske ligninger, kapittel 10 i kompendiet.  
Onsdag. Mer om numerisk løsning av ligninger. Start på numerisk derivasjon, kapittel 11 i kompendiet.
41 (8/10-12/10) Midtveiseksamen onsdag 10/10 kl. 15-17.
42 (15/10-19/10) Tirsdag. Numerisk derivasjon, kapittel 11 i kompendiet.
Onsdag. Numerisk integrasjon, kapittel 12 i kompendiet.
43 (22/10-26/10) Tirsdag. Løsning av førsteordens lineære differensiallinginger, eksistens og entydighet av løsningen, og anvendelser, seksjonene 10.1-10.3 i Kalkulus. Separable differensialligninger, seksjon 10.4 i Kalkulus.
Onsdag. Numerisk løsning av differensialligninger (seksjonene 13.1, 13.2, 13.3 og 13.6 i kompendiet).
44 (29/10-2/11) Tirsdag. Taylormetoder og Runge-Kutta metoder (seksjonene 13.4, 13.5, 13.6 i kompendiet). 
Onsdag. Løsning av homogene og inhomogene, andreordens ligninger med konstante koeffisienter, seksjonene 10.5 og 10.6 i Kalkulus.
45 (7/11-11/11)

Tirsdag. Systemer av ligninger (seksjon 13.8 i kompendiet). 
Onsdag. Representasjon av tekst og generell informasjon på datamaskin (seksjonene 4.3 og 4.4 i kompendiet).

46 (12/11-16/11) Tirsdag. Kompresjon av data og Huffman koding (seksjonene 7.1 og 7.2 i kompendiet).
Onsdag. Informasjonsentropi og aritmetisk koding (seksjonene 7.3-7.4 i kompendiet).
47 (19/11-23/11) Tirsdag. Aritmetisk koding. 
Onsdag. Representasjon og kompresjon av digital lyd og digitale bilder (kap. 14 i kompendiet + notat).
48 (26/11-30/11) Repetisjon
49 (3/12-7/12) Eksamen Torsdag 6/12 kl. 9-13.
 

 

Av Knut Mørken
Publisert 15. aug. 2012 22:14 - Sist endret 15. aug. 2012 22:16