Om avsluttende eksamen

Avsluttende eksamen går av stabelen fredag 5/12 i tiden kl. 9:00–13:00 på ulike steder på Blindern, se emnets eksamensside. Pass på å være ute i god tid til eksamen!

Merk at det er orakel onsdag 3/12 i tiden 10-16 i auditorium 5 i VB, og samme tid og sted torsdag 4/12. 

Den beste måten å forberede seg til eksamen er å gå tilbake og se gjennom ukeoppgavene. Du kan jo også ta en titt på prøveeksamen(løsningsforslag), eksamen ( løsningsforslag) og konteeksamen ( løsningsforslag) fra 2003 samt tilsvarende fra 2004, eksamen (løsningsforslag), konteeksamen (løsningsforslag), 2005,  eksamen, ( løsningsforslag), konteeksamen (intet løsningsforslag til denne), 2006, løsningsforslag og konteeksamen (ikke løsningsforslag), 2007, eksamen (løsningsforslag)(konteeksamen), 2008, eksamen (løsningsforslag) konteeksamen, 2009, eksamen (løsningsforslag) konteeksamen, 2010, eksamen (løsningsforslag) konteeksamen, 2011, eksamen (løsningsforslag) konteeksamen, 2012, eksamen (løsningsforslag) konteeksamen og 2013, eksamen (løsningsforslag). Pensum ble noe endret i 2008 med mer vekt på numerisk stoff og kompresjon, og eksamensettene fra 2007 og bakover skiller seg litt fra det som er aktuelt nå.

I høst har vi justert pensum på følgende måte:

 • Taylorpolynomer var ikke pensum til midtveiseksamen. Det betyr at dere må forvente spørsmål om Taylorpolynomer både i flervalgsdelen og del 2 på endelig eksamen - se på tidligere midtveiseksamener for å se typiske flervalgsspørsmål.
 • Seksjonene 7.3-7.6 er ikke pensum. Det betyr at alt som har med aritmetisk koding og informasjonsentropi ikke er pensum, så hopp over alle slike oppgaver.
 • Seksjonene 9.3-9.6 er ikke pensum. Det betyr at dividerte differenser ikke er pensum, så dere kan hoppe over alle slike oppgaver
 • Seksjone 13.5 og 13.6 er ikke pensum. Det betyr at Taylor-metoder ikke er pensum.

Avsluttende eksamen vil som tidligere ha to deler. Første del vil bestå av 10 flervalgsspørsmål verdt 3 poeng hver, mens annen del vil bestå av 7 'vanlige' delspørsmål verdt 10 poeng hver (merk at i noen år før 2008 var det noe færre oppgaver). Til sammen gir dette maksimalt 100 poeng. Poengene du får på avsluttende eksamen legges sammen med poengene du fikk på underveiseksamen. Maksimal poengsum er dermed 150 poeng. Endelig kurskarakter settes så på bakgrunn av din totale poengsum. Husk at tekstspørsmålene i del 2 teller mer enn 3 ganger så mye som flervalgsspørsmålene, så pass på at du ikke setter av for lite tid til å besvare spørsmålene i del 2! Vi vil også oppfordre til å sitte tiden ut på eksamen - enkelte ganger kan det være behov for presisering av spørsmål og dette risikerer du å gå glipp av hvis du allerede har forlatt lokalet.

Spørsmålene på flervalgsdelen av eksamen vil primært bli hentet fra den delen av pensum som ikke var dekket på underveiseksamen, dvs. fra kapittel 10 og 11 i Kalkulus og kapitlene 7–15 (ikke 14) i kompendiet, se forøvrig pensumlista. Spørsmålene i del 2 av eksamen vil bli hentet fra hele pensum. For hjelp i lesingen har vi laget en pensumveiledning, se under. Se også veiledningen til kompendiet.

Om du på eksamen skulle få sterk mistanke om at det er (trykk)feil i en oppgave, bør du kontakte faglærer snarest. Om faglærer akkurat har vært i lokalet og du er ganske sikker på at det er en feil, kan du be eksamensvaktene kontakte faglærer pr. telefon.

Tillatte hjelpemidler er godkjent kalkulator, samt formelsamlingen som blir delt ut sammen med eksamensoppgavene.

Det blir orakeltjeneste i auditorium 5 i Vilhelm Bjerknes hus tårn kl. 10–16 onsdag 3/12 og torsdag 4/12.

Til slutt: Husk at om du føler at den store oversikten ikke er der riktig ennå, så gjelder det å utnytte den siste tiden godt, det er mye som kan falle på plass i innspurten!

Lykke til!

Pensumveiledning

Pensum er hentet fra to kilder: Kalkulus og kompendiet.

 • Kalkulus. Det aktuelle stoffet herfra er tradisjonelle matematikkoppgaver, særlig om induksjon, differensligniner, differensialligninger og Taylorpolynomer.
 • Numerisk stoff dekkes av kapitlene 6 og 9-14 i kompendiet. Dette består av en del numeriske metoder samt feilanalyse for disse metodene. Aktuelle oppgavetyper er hovedsaklig av to typer:
  (i) Bruke en numerisk metode på et konkret eksempel og og vite hvor fort feilen går mot null (eksponenten på e_n eller h).
  (ii) Utlede en ny numerisk metode (eller en fra kompendiet), eventuelt med tilhørende feilanalyse.
  Det viktigste er å forstå ideene bak de ulike numeriske metodene.
 • Digital representasjon finner du i kapittlene 1-5, 7-8 og 15 i kompendiet. Mye av dette egner seg best til faktaspørsmål, men spesielt stoffet om avrundingsfeil egner seg også godt for tekstopppgaver, kanskje særlig stoffet i seksjon 6.5.
 • Tilleggsnotater. Disse finner du på hjemmesida.
Publisert 23. nov. 2014 21:33 - Sist endret 7. feb. 2020 16:07