Obligatorisk oppgave 2

Under finner dere teksten for obligatorisk oppgave nr. 2. Programrådet på FAM ved Arnt Inge Vistnes har laget en alternativ oblig med mer fysikk for FAM/ELDAT/MENA-studentene. Vi anbefaler derfor sterkt at disse studentene tar fysikk-oppgaven. Som du vil se i teksten er det lagt opp til litt ekstra veiledning for den alternative oppgaven.

Obligatorisk oppgave 2, running.txt

Alternativ oppgave for FAM/ELDAT/MENA. Det gjelder de samme instrukser fro denne som de som er nevnt over for obligatorisk oppgave 2 over. Eneste forskjell er at vi kun krever seriøse løsningsforslag på alle deloppgavene.

Denne obligatoriske oppgaven er felles for MAT-INF1100 og MAT-INF1100L. 

Publisert 23. okt. 2014 11:54 - Sist endret 30. okt. 2014 12:25