MAT-INF1100 - Pensum høsten 2014

Her kommer pensumlisten for høsten 2014. Pensum vil ikke bli endelig avklart før nærmere eksamen, men vil være ganske likt pensum høsten 2013 som er vist under

Pensum er primært hentet fra de to kildene

I tillegg kommer eventuelle ekstra notater som blir lagt ut på hjemmesida underveis med utdypning av stoff i Kalkulus og kompendiet.

Husk at formelsamlingen deles ut på eksamen.

Pensum til underveiseksamen høsten 2014

Pensum til underveiseksamen er hentet fra kildene over og er som følger:

  • Kalkulus: Seksjonene 1.1, 1.2, 1.4, kapittel 2, seksjonene 4.1 og 4.2
  • Kompendiet: Kapittel 1, seksjon 2.1-2.2, kapittel 3, kapittel 4, kapittel 5, kapittel 6. Merk at en god del av stoffet i kapittel 6 er repetisjon fra Kalkulus.

Merk spesielt at oppgavene som er gitt regnes som pensum. Noen tidligere eksamenssett inneholder oppgaver om kondisjonstall og Taylor-polynomer - det er ikke pensum i år. På den annen side er seksjonene 4.3 og 4.4 i kompendiet  tatt inn i pensum til midtveiseksamen, det har de ikke vært før.

Pensum til avsluttende eksamen høsten 2014

Pensum til avsluttende eksamen hentes fra Kalkulus, kompendiet og tilleggsmateriell og er som følger:

  • Kalkulus: Seksjonene 1.1, 1.2, 1.4, kapittel 2, seksjonene 4.1 og 4.2, seksjonene 10.1-10.5, seksjon 10.6 fram til 'Variasjon av parametre', seksjonene 11.1-11.2.
  • Kompendiet: Kapitlene 1-15, med unntak av seksjon 2.3, seksjonene 7.3-7.6, seksjonene 9.3-9.5, seksjonene 13.5-13.6,  og kapittel 14. Merk at en del av stoffet i kompendiet er repetisjon fra Kalkulus. Dette gjelder til dels seksjon 6.2,  og seksjonene 6.4, 9.1 og 14.1. Kapitlene 8 og 15 trenger du ikke kjenne til i detalj, her er tanken mest at du skal vite hva digital lyd og digitale bilder er. I kapitlene 11, 12, og 13 er det de enkleste metodene og ideen bak hver av dem som er hovedfokus. Feilanalysene bør du kjenne til, men de ligger på et nivå over det du får på eksamen. Se forøvrig veiledningen til kompendiet for mer informasjon.
  • Forelesningsnotater som er lagt ut på kursets hjemmeside.

Merk spesielt at alle oppgaver som er gitt regnes som pensum.

 

Av Knut Mørken
Publisert 5. aug. 2014 05:02 - Sist endret 22. nov. 2014 21:36