Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

1. desember

Eksamensordning

Obligatoriske øvelser, skiftlig eksamen midt i semesteret og avsluttende skriftlig eksamen.

Skriftlig eksamen midt i semesteret

Tid: 9. oktober kl. 14:30 (2 timer).

Sted:

Du må sjekke hvor du skal møte i Studentweb, siden det er flere eksamenslokaler.

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Obligatoriske øvelser

Avsluttende skriftlig eksamen

Tid: 15. desember kl. 09:00 (4 timer).

Sted:

Du må sjekke hvor du skal møte i Studentweb, siden det er flere eksamenslokaler.

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 23. jan. 2021 03:51