Kompendiet

En del av pensum er hentet fra et kompendium som du finner i elektronisk versjon her. Kompendiet inneholder en del stoff om representasjon av tall på datamaskin, og litt om de begrensningene representasjonen fører med seg. I tillegg er det en del stoff om noen grunnleggende numeriske beregningsmetoder.

Under finner du siste versjon av kompendiet.  Om mange ønsker det vil en skriftlig versjon bli til salgs i bokhandelen.

Merk at ny versjon alltid betyr økt risiko for trykkfeil!

Publisert 22. aug. 2017 09:39 - Sist endret 11. sep. 2017 20:24