Om midtveiseksamen

Midtveiseksamen i MAT-INF1100 foregår fredag 12. oktober i tiden 1430-1630 i eksamenslokalen til universitetet i Silurveien 2, se eksamenssiden for MAT-INF1100. Pass på å være ute i god tid til eksamen!

Det blir orakeltjeneste torsdag 11. oktober i auditorium 1 i Vilhelm Bjerknes' hus i tiden 10-16. Der vil det være gruppelærere til stede hele dagen som vil svare på faglige spørsmål. På eksamensdagen vil en faglærer være til stede for å svare på spørsmål som måtte dukke opp.

Pensum til midtveiseksamen finner dere på pensumlista. Om du klikker på MAT-INF1100 i venstremargen på denne nettsiden vil du finne en lenke til 'Oppgaver'. Klikker du på denne dukker det opp en peker til 'Deleksamen' — her finner du gamle eksamenssett. Merk at i tidligere versjoner av emnet var pensum litt annerledes så det kan forekomme oppgaver som ikke dekkes av pensum slik det nå er. Settene fra og med 2014 skal bare inneholde oppgaver som også er aktuelle i år. For enkelhets skyld har vi også lenket opp disse oppgavesettene rett på hjemmesida.

Fjorårets eksamen er lagt ut som prøveeksamen i eksamenssystemet. Logg dere på i Inspera så skal dere få tilgang til settet. Skulle dere ønske fasit finner dere det her.

NB! Det er ikke tillatt med kalkulator på midtveiseksamen!

Eksamen vil ha samme format som tidligere år med 20 flervalgsspørsmål der de 10 første teller 2 poeng hver og de 10 siste 3 poeng var. Maks poengsum er dermed 50 poeng. Poengene du får på midtveiseksamen tar du med deg til avsluttende eksamen som kan gi maksimalt 100 poeng. Den endelige bokstavkarakteren blir så satt på bakgrunn av den totale poengsummen på midtveis og avsluttende eksamen, maks 150 poeng. Merk spesielt at det ikke er mulig å stryke på midtveiseksamen.

Blir du syk til midtveiseksamen vil det bli arrangert en utsatt eksamen som du kan melde deg til (krever legeattest).

Flervalgsspørsmål er et krevende format siden du enten får rett eller galt på et svar. Pass derfor på å lese oppgaveteksten nøye!

Etter eksamen blir det eksamensdebrief i aud. 2 eller 4 i VB med pizza og mineralvann. Det blir en anledning til å prate litt om eksamen enten det går bra eller dårlig. Og husk uansett at det fins viktigere ting i verden enn eksamen🙂

Lykke til!

Publisert 5. okt. 2018 09:51 - Sist endret 5. okt. 2018 09:51