Emneevaluering

Matematisk fagutvalg utfører hvert år emneevalueringer av utvalgte emner på Matematisk institutt, og dette semesteret er MAT-INF1100 og MAT-IN 1105 valgt ut blant disse. Vi setter stor pris på om besvarer undersøkelsen ved å logge inn via nettskjemalinken under. Alle besvarelser er anonyme og undersøkelsen tar ca. 10 minutter å gjennomføre.
 

MAT-INF 1100
https://nettskjema.no/a/mfu2019f-matinf1100

MAT-IN 1105
https://nettskjema.no/a/mfu2019f-matin1105
 

Publisert 6. des. 2019 16:23 - Sist endret 6. des. 2019 16:23