MAT-INF 1100 - Pensum høsten 2019

Pensumliste MAT-INF 1100 høsten 2019

Pensum vil primært bli hentet fra de to kildene

I tillegg kommer eventuelle ekstra notater som blir lagt ut på hjemmesida underveis med utdypning av stoff i Kalkulus og kompendiet.

Husk at formelsamlingen vil være tilgjengelig på eksamen.

Pensum til underveiseksamen høsten 2019

Pensum til underveiseksamen er hentet fra kildene over og er som følger:

  • Kalkulus: Seksjonene 1.1, 1.2, 1.4, kapittel 2, seksjonene 4.1 og 4.2
  • Kompendiet: Kapittel 1, seksjon 2.1–2.2, kapittel 3, seksjon 4.1–4.4, kapittel 5, kapittel 6. Merk at en god del av stoffet i kapittel 6 er repetisjon fra Kalkulus, det er særlig seksjonene 6.2, 6.3 og 6.5 som er aktuelle.

Merk spesielt at oppgavene som er gitt regnes som pensum. Noen tidligere eksamenssett inneholder oppgaver om kondisjonstall og Taylor-polynomer - det er ikke pensum. Merk at seksjonen 4.3 og 4.4 om tegnsett noen ganger har vært pensum til midtveis, men ikke altid. I år er dette pensum.

Pensum til avsluttende eksamen høsten 2019

Pensum til avsluttende eksamen hentes fra Kalkulus, kompendiet og tilleggsmateriell og er som følger:

  • Kalkulus: Seksjonene 1.1, 1.2, 1.4, kapittel 2, seksjonene 4.1 og 4.2, seksjonene 10.1-10.5, seksjon 10.6 fram til 'Variasjon av parametre', seksjonene 11.1-11.2.
  • Kompendiet: Kapitlene 1-13, med unntak av seksjon 2.3 og kapitlene 7 og 8. Merk at en del av stoffet i kompendiet er repetisjon fra Kalkulus. Dette gjelder til dels seksjon 6.2,  og seksjonene 6.4, 9.1 og 13.1. I kapitlene 11, 12, og 13 er det de enkleste metodene og ideen bak hver av dem som er hovedfokus. Feilanalysene bør du kjenne til, men de ligger på et nivå over det du får på eksamen. 
  • Forelesningsnotater som er lagt ut på kursets hjemmeside.

Merk spesielt at alle oppgaver som er gitt regnes som pensum.

Publisert 28. juni 2019 13:51 - Sist endret 6. nov. 2019 16:58