Tillitsstudenter

Vi har to tillitsstudenter i MAT-INF1100, se under. Dette er personer som vi faglærere har møter med og som dere studenter kan formidle ønsker og kommentarer rundt undervisningen til. Dere kan selvsagt også ta direkte kontakt med faglærerne om dere ønsker det.

  • Christophe Blomsen (chriskbl@student.matnat.uio.no)
  • Didrik Sten Ingebrigtsen (didriksi@student.matnat.uio.no)

Takk for at dere stiller opp som tillitsstudenter!

Publisert 27. sep. 2019 16:12 - Sist endret 17. aug. 2020 20:16