Kompendiet

En del av pensum er hentet fra et kompendium som du finner i elektronisk versjon her. Kompendiet inneholder en del stoff om representasjon av tall på datamaskin, og litt om de begrensningene representasjonen fører med seg. I tillegg er det en del stoff om noen grunnleggende numeriske beregningsmetoder.

Under finner du siste versjon av kompendiet.

Publisert 30. aug. 2019 07:32 - Sist endret 26. aug. 2020 21:14