Dette emnet er erstattet av MAT3100 – Lineær optimering.

Oppgaver

Sist endret 16. juni 2014 10:48 av haraldss@uio.no
Sist endret 20. aug. 2015 14:16 av Elisabeth Giil
Sist endret 24. apr. 2015 13:20 av Kenneth Hvistendahl Karlsen