Dette emnet er erstattet av MAT3100 – Lineær optimering.