Dette emnet er erstattet av MAT4160 – Emner i geometrisk modellering.

Timeplan