Beskjeder

Published Dec. 11, 2009 3:26 PM

Løsningsforslag til eksamen.

Published Nov. 24, 2009 1:09 PM

Noen av de tidligere eksamensoppgavene omhandler stoff som ikke er pensum i år. Oppgaver fra listen under kan dere trygt øve dere på. Spør meg (eller noen andre) dersom dere står fast!

Published Nov. 23, 2009 12:40 PM

Løsningforslag til prøveeksaman.

Published Nov. 18, 2009 1:24 PM

Prøveeksamen, hvis du vil ha den rettet, legg den i posthylle merket "risebro" i 7etg.

Published Nov. 6, 2009 3:07 PM

Stoffet om Galerkin og elementmetoder er hentet fra Atkinson og Han "Theoretical numerical analysis", kapitel 9 og 10.

Published Oct. 21, 2009 1:59 PM

I'm not so sure if 4b in the assignment holds. You may skip this (or prove that it holds or not!! If you manage this, then you don't have to do the rest of the assignment).

Published Oct. 13, 2009 3:29 PM

Jeg glemte å legge ut oppgaver for denne uka, disse ligger nå her

Published Sep. 24, 2009 3:56 PM

The lecture on Monday, September 28th, is cancelled.

Published Sep. 17, 2009 4:49 PM

The assignment can now be found here. Deadline: 231430Aoct09.