Noen av de tidligere eksamensoppgavene …

Noen av de tidligere eksamensoppgavene omhandler stoff som ikke er pensum i år. Oppgaver fra listen under kan dere trygt øve dere på. Spør meg (eller noen andre) dersom dere står fast!

Published Nov. 24, 2009 1:09 PM - Last modified Dec. 11, 2009 5:11 PM