Semester page for MAT-INF4300 - Autumn 2009

Løsningsforslag til eksamen.

Dec. 11, 2009 3:26 PM

Noen av de tidligere eksamensoppgavene omhandler stoff som ikke er pensum i år. Oppgaver fra listen under kan dere trygt øve dere på. Spør meg (eller noen andre) dersom dere står fast!

Nov. 24, 2009 1:09 PM

Løsningforslag til prøveeksaman.

Nov. 23, 2009 12:40 PM