Pensum/læringskrav

Lawrence C. Evans: Partial Differential Equations, 1998. American Mathematical Society. ISBN: 0-8218-0772-2 (alk. paper). Kap.2 (pages 20 - 44), Kap. 4 (only the Fourier transform, pages 182 - 186), Kap. 5 (pages 239 - 284), Kap. 6 ( pages 293 - 333) .

Appendiksene i Evans dekker nokså godt stoffet som trenges om reell analyse, funksjonalanalyse og målteori. De appendiksene som trenges er A.1. A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, B.2 c e f h i, C.2, C.3 (bare Theorem 4), C.4, C.7, D.1, D.2, D.3 a (bare det om lineærfunksjonaler), D.3 b (bare Riesz representasjons-teorem), E.1, E.2. E.3.

Atkinson K., Han, W.: Theoretical numerical analysis, 2009. Springer. ISBN: 978-1-4419-0457-7. side 367-421. Kapitel 9 og 10..

Published Apr. 2, 2009 3:08 PM - Last modified Nov. 6, 2009 3:21 PM