Litt mer om eksamen

Følgende opplysninger blir lagt inn i eksamenssettet for å klargjøre spillereglene ved hjemmeeksamen. Det kan være greit å ha satt seg inn i dem på forhånd.

"Alle punktene (1a, 1b, 2 osv.) teller i utgangspunktet likt i sensuren. Dersom det er et punkt du ikke får til, kan du likevel bruke resultatene derfra i senere punkter. Husk å begrunne svarene dine.

Alle hjelpemidler er tillatt (bøker, notater, kalkulator, dataprogrammer osv.), men du har ikke lov til å kommunisere med andre under eksamen (dette inkluderer å stille eller besvare spørsmål på nettsider). Du må gjerne bruke dataprogrammer, men du må forklare hvilke programmer du bruker og hvilken input du gir dem, slik at det mulig å følge argumentasjonen din. Svar som viser matematisk forståelse og matematiske ferdigheter, vil gi bedre uttelling enn svar som bare krever inntasting i et dataprogram. Svar som ikke er begrunnet, vil få null poeng i sensuren."

Tom

Publisert 27. mai 2021 11:30 - Sist endret 27. mai 2021 11:31