Fra regneøvelsene

På denne siden finner du notater og opptak fra regneøvelsene.

Mandag 18. januar (digital): Her er notater og opptak for den første regneøvelsen med gjennomgang av de fleste oppgavene. Opptakene er delt i to (og notatene i tre siden jeg hadde et lite uhell med den første filen). Vær oppmerksom på at jeg blingset litt og gjorde oppgave 11 og 12 i motsatt rekkefølge. Notater: del 1 a og b,  del 2. Podcast: del 1, del 2.

Mandag 25. januar (digital): Opptakene er delt i to. Første del er til og med oppgave 6, mens andre del begynner med oppgave 7. Notatene for del 2 delte seg igjen i to: Notater: del 1, del 2 a og b. Podcast: del 1 og del 2.

Mandag 1. februar (digitalt): Jeg har laget separate opptak for oppgavene fra kapittel 3, 4 og 5. Siden jeg går gjennom alle oppgavene, ble filene ganske lange, så dere må bare spole over det dere ikke er interessert i.

Kapittel 3: Notat. Podcast.

Kapittel 4: Notat. Podcast.

Kapittel 5: Notat a og b. Podcast.

Mandag 8. februar (digitalt):

Kapittel 5: Notat. Podcast.

Kapitell 6: Notat. Podcast.

Oblig 1, 2019: Notat. Podcast.

Mandag 15. februar (digitalt):

Oppgaver fra kapittel 8. (Jeg blingset litt da jeg skulle gjøre 10c) og gjorde 11c) isteden, så de to punktene kommer i omvendt rekkefølge) : Notat. Podcast

Mandag 22. februar (digitalt):

Det er oppgaver fra både kapittel 8, 9 og 10 denne uken, og jeg har delt dem inn etter kapitlene:

Kapittel 8 (oppgave 20 og 22): Notat. Podcast.

Kapittel 9: Notat. Podcast.

Kapittel 10: Notat. Podcast.

Mandag 1. mars (digitalt):

Oppgaver fra kapittel 10: Notat. Podcast.

Oppgaver fra kapittel 11 og 12: Notat. Podcast.

Mandag 8. mars (i auditoriet): Beklager dårlig lyd på opptaket. Det skyldes en dårlig mikrofon. Notat. Podcast.

Mandag 15. mars (digitalt): 

Oppgaver fra kapittel 14: Notat. Podcast.

Oppgave 10 fra kapittel 9 pluss eksamensoppgaver: Notat. Podcast.

Mandag 12. april (digitalt):

Det var mange oppgaver denne gangen, og jeg har delt opptaket i tre deler:

Del 1: Oppgaver fra kapittel 14: Notat. Podcast:

Del 2: Eksamensoppgaver: Notat. Opptak.

Del 3: Oppgaver fra kapittel 15: Notat. Opptak.

Mandag 19. april (digitalt): Jeg har delt filen i to deler, en for oppgavene fra kapittel 16 og en for oppgavene fra kapittel 17. I kapittel 16 har jeg regnet alle oppgavene, men oppgavene fra kapittel 17 er så like og lange at jeg syntes det var bedre å ta en oppgave skikkelig enn å ta alle overfladisk. Jeg har derfor konsentrert meg om den siste og vanskeligste, oppgave 4.

Del 1: Oppgaver fra kapittel 16: Notat. Opptak.

Del 2: Oppgave 4 fra kapittel 17: Notat. Opptak.

Mandag 26. april (digitalt):

Fra kompendiet, kapittel 18: Notat. Opptak.

Eksamen V18, oppgave 5: Notat. Opptak.

Eksamen V19, oppgave 5: Notat. Podcast.

Eksamen V20, oppgave 6: Notat. Podcast.

Eksamen H20, oppgave 7: Notat. Podcast.

Mandag 3. mai (digitalt): Ganske lange oppgaver denne uken, men de gir god trening både i systemer av differensialligninger og komplekse tall. Jeg hadde ikke sett nøye nok på oppgavene på forhånd, så de kom litt hulter-i-bulter. Hvis dere vil ta dem etter vanskelighetsgrad, foreslår jeg denne rekkefølgen: Ekstraoppgave 2, V13, V11, V14, Ekstraoppgave 1.

Eksamen i MAT1012 V14, oppgave 2: Notat. Podcast.

Eksamen i MAT1012 V13, oppgave 2: Notat. Podcast.

Eksamen i MAT1012 V11, oppgave 4: Notat. Podcast.

Ekstraoppgave 1: Notat. Podcast.

Ekstraoppgave 2: Notat. Podcast.

Mandag 10.mai (digitalt): Jeg har prøvd å dele inn oppgave etter tema:

Oppgaver om (numerisk) integrasjon og Taylorpolynomer:

Oblig 1 H20, oppgave 1: Notat. Podcast.

Oblig 1, V19, oppgave 3: Notat. Podcast.

Oppgaver om rekker (samlet i én fil):

Oblig 1 V19, oppgave 2 og oblig 1 V21, oppgave 1: Notat. Podcast.

Oppgaver om optimering:

Eksamen V20, oppgave 4: Notat. Podcast. (Jeg gjør en liten feil i podcasten ved å få \(\sqrt{17}\) istedenfor \(\sqrt[4]{17}\), men retter det opp underveis)

Eksamen V18, oppgave 1: Notat. Podcast.

Oppgavene til onsdag 19. mai og onsdag 26. mai vil bli behandlet under "Fra forelesningene".

 

Publisert 9. des. 2020 09:16 - Sist endret 5. nov. 2021 10:58