Ukeoppgaver

Her finner du oppgavene til regneøvelsene.

Oppgaver til mandag 18/1:

Fra kompendiet, kapittel 1: Oppgaver 5, 6, 7, 8 ,9, 10, 11, 12, 13, 15.

Oppgaver til mandag 25/1:

Fra kompendiet, kapittel 2: Oppgaver 2c)d), 3, 4, 6, 7a)c)d), 9, 10a), 11, 12

Oppgaver til mandag 1/2:

Fra kompendiet, kapittel 3: Oppgaver 1a)b)c), 2a)b)c), 3, 4a)

Fra kompendiet, kapittel 4: Oppgaver 1, 4, 5, 6, 7r

Fra kompendiet, kapittel 5: Oppgave 1, 2, 4, 5

Oppgaver til mandag 8/2:

Fra kompendiet, kapittel 5: Oppgaver 6, 8, 10 (husk at potensrekker kan deriveres leddvis)

Fra kompendiet, kapittel 6: Oppgaver 1a)d), 2a)d), 4

Oppgave 2 og 4 fra Oblig 1, 2019.

Oppgaver til mandag 15/2:

Fra kompendiet, kapittel 8: Oppgaver 1a)b), 2a), 4, 5, 10, 11, 17, 18, 19.

Oppgaver til mandag 22/2:

Fra kompendiet, kapittel 8: Oppgaver 20, 21.

Fra kompendiet, kapittel 9: Oppgaver 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9.

Fra kompendiet, kapittel 10: Oppgaver 1, 2, 3, 4, 6, 8.

Oppgaver til mandag 1/3:

Fra kompendiet, kapittel 10: Oppgaver 9, 10, 13.

Fra kompendiet, kapittel 11: Oppgaver 1a)b), 2a), 3, 5, 7.

Fra kompendiet, kapittel 12: Oppgaver 4, 5.

Oppgaver til mandag 8/3:

Fra kompendiet, kapittel 13: Oppgaver 1, 2, 4, 6, 7b, 8, 9, 11, 14, 15, 16

Oppgaver til mandag 15/3:

Fra kompendiet, kapittel 14: Oppgaver 1, 2, 3, 4, 5.

Fra kompendiet, kapittel 9: Oppgave 10 (denne oppgaven er feilplassert, og burde stått i kapittel 14.)

Oppgave 1 fra eksamen vår 2019.

Oppgave 1 fra eksamen høst 2020.

Oppgaver til mandag 12/4:

Fra kompendiet, kapittel 14: Oppgaver 7, 8, 9, 10, 11, 12

Oppgave 4 fra eksamen vår 2019.

Oppgave 5 fra eksamen vår 2020

Fra kompendiet, kapittel 15: Oppgaver 1, 2b)c), 3, 4a)b)c), 5, 9a), 

Oppgaver til mandag 19/4:

Fra kompendiet, kapittel 16 (Du behøver ikke å bry deg om formuleringer av typen  "Bruk fremgangsmåten i teksten ...": Flere av oppgavene er enklere å løse hvis man ser på ligningene som første ordens lineære differensialligninger og bruker metoden med integrerende faktor): Oppgaver: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Fra kompendiet, kapittel 17: Oppgaver 1, 2, 3, 4.

Oppgaver til mandag 26/4:

Fra kompendiet, kapittel 18: Oppgaver: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Eksamen V18, oppgave 5

Eksamen V19, oppgave 5

Eksamen V20, oppgave 6

Eksamen H20, oppgave 7

Oppgaver til mandag 3/5: Siden det er litt tynt med oppgaver om systemer av differensialligninger i kompendiet, har jeg funnet frem noen flere fra andre kurs:

Oppgave 2 her

Oppgave 2 her

Oppgave 4 her

Eksraoppgave 1

Ekstraoppgave 2

Oppgaver til mandag 10/5: Da har vi begynt på repetisjonen her også. Jeg har prøvd å finne eksamensoppgaver fra første del av pensum, og der det ikke er flere igjen, har jeg supplert med oppgaver fra gamle obliger. Løsningsforslag til gamle eksamensoppgaver finner dere her (ikke kikk for tidlig!).

Oblig 1 H20, oppgave 1 (Løsningsforslag)

Oblig  1 V19, oppgave 2 og 3 (Løsningsforslag)

Oblig 1 V20, oppgave 1 (Løsningsforslag)

Eksamen V20, oppgave 4

Eksamen V18, oppgave 1 

Oppgaver til onsdag 19/5: Vi mister to mandager pga. 17. mai og pinse, og jeg vil derfor gjøre om onsdag 19. mai og onsdag 26. mai til regneøvelser der vi ser på gamle eksamensoppgaver. Oppgavene nedenfor er hovedsakelig fra kapittel 9, 11, 12, 13 og 15. Løsningsforslag til gamle eksamensoppgaver finner du her.

Prøveeksamen 2, 2018, oppgave 2.

Prøveeksamen 1, 2018, oppgave 3 og 5.

Eksamen V18, oppgave 2 og 2\(\pi\)(den heter det!).

Eksamen V20, oppgave 2.

Eksamen H20, oppgave 2.

Oblig 2, H20, oppgave 3. (Løsningsforslag)

Oppgaver til 26/5:

Kontinuasjonseksamen 2019 (Regn gjerne denne som en prøveeksamen: Sett av fire timer og få en følelse av hvordan du må disponere tiden).

 

 

Publisert 9. des. 2020 09:18 - Sist endret 8. mai 2021 17:13