Beskjeder

Publisert 10. apr. 2012 15:47

Sensureringen er nå ferdig, men resultatene må tastes inn før de er tilgjengelige på studweb'en. Vi håper å få til dette senest 19/12. En statistisk oversikt over resultatene finnes her . Høyste poensum var 148 (av 150) og ble oppnådd av kandidatnummer 219 og 351 (men flere var rett bak!). Den største overraskelsen på eksamen var at oppgave 3 (rektangelet inni trekanten) gikk ganske dårlig. Til gjengjeld var det kanskje litt bedre resultater enn ventet på integrasjonsoppgaven (oppgave 2).

De som stryker på eksamen eller var syke (og leverte sykemelding!) kan gå opp til kontinuasjonseksamen som blir enten 8. eller 9. januar. Se her for nærmere opplysninger.

GOD JUL og GODT NYTT ÅR!

Publisert 10. apr. 2012 15:47

Løsningsforslag til eksamen ligger her . Husk å fylle ut det elektroniske evalueringsskjemaet hvis du ikke allerede har gjort det (se beskjedsiden for instruksjoner)!

Publisert 10. apr. 2012 15:47

Jeg har laget en oversikt over hvilke gamle eksamensoppgaver som kan regnes på bakgrunn av MAT 1100 og MAT-INF 1100. Klikk her .

Publisert 10. apr. 2012 15:47

Opplysninger om avsluttende eksamen er lagt ut her .

Publisert 10. apr. 2012 15:47

Fasit og løsningsforslag til prøveeksamen er nå lagt ut. Klikk her .

Publisert 10. apr. 2012 15:47

Løsningsforslag til obligen ligger her .

Publisert 10. apr. 2012 15:47

Lykke til på eksamen!

Jeg har lagt ut de fasitene/løsningsforslagene jeg har til gamle eksamensoppgaver: MA100 Høst 99 , MAT100A Høst 2000 , MAT100A Høst 2001 .

Publisert 10. apr. 2012 15:47

Vi minner om oversikten over slutten av semesteret som blant annet viser hvor og når det er orakel(klikk her . Den systematiske repetisjonen avsluttes onsdag, men Tom vil være til stede i aud. 1, V.B., torsdag fra 10 til 12 for å svare på spørsmål.

Publisert 10. apr. 2012 15:47

Trykkfeilliste for heftet i flere variable er lagt ut her . Oppdatert versjon lagt ut 21. november, kl. 13.30.

Publisert 10. apr. 2012 15:47

Prøveeksamen (norsk og engelsk versjon) er nå lagt ut her .

Publisert 10. apr. 2012 15:47

Et lite notat om polynomdivisjon er nå lagt ut her . (Det var et par trykkfeil i den opprinnelige versjonen, så en ny ble lagt ut onsdag morgen).

Publisert 10. apr. 2012 15:47

Ukeoppgavene er nå komplettert slik at de dekker resten av semesteret. Det samme er fremdriftsplanen (under overskriften Pensum og fremdrift). Vi har også lagt ut forslag til repetisjonsoppgaver (alle med løsningsforslag).

Publisert 10. apr. 2012 15:47

Den obligatoriske oppgaven er nå lagt ut. Klikk her . For the English version of the compulsory assignment (obligatorisk oppgave), click here .

Publisert 10. apr. 2012 15:47

Løsningsforslag for underveiseksamen finner du her .

Publisert 10. apr. 2012 15:47

Mange synes at en del oppgaver om middelverdisetningen er vanskelig å få til. Det er ikke så rart - dette er vanskelig stoff. Som en liten hjelp har jeg laget løsningsforslag til tre av de vanskeligere oppgavene i seksjon 6.2 (nemlig 6.2.10, 6.2.13 og 6.2.14. Du finner dem her . Forøvrig er noen av de andre oppgavene i denne seksjonen løst i de løsningsforslagene som allerede ligger på nettet.

Publisert 10. apr. 2012 15:47

Fasit og løsningsforslag til prøveunderveiseksamen foreligger nå. Klikk på fasit og løsningsforslag .Ikke kikk før du har gjort et seriøst forsøk på å løse oppgavene på egen hånd!

Publisert 10. apr. 2012 15:47
Publisert 10. apr. 2012 15:47

Prøveunderveiseksamen er nå ferdig. Den ligger her i pdf-format og her i ps-format. En fasit kommer i neste uke.

Publisert 10. apr. 2012 15:47

Kompendiet om funksjoner av flere variable er nå ferdig. Du kan laste ned kompendiet her .

Publisert 10. apr. 2012 15:47

En side med nærmere informasjon om eksamener og obligatorisk hjemmeoppgave er nå lagt opp - se her .

Publisert 10. apr. 2012 15:47

Ikke glem Utøya-seminaret! Se hjemmesiden for nærmere opplysninger.

Publisert 10. apr. 2012 15:47

Dato for underveiseksamen er nå fastsatt. Denne vil bli avholdt tirsdag 14. oktober for MAT1100. Stedet eksamen skal avholdes er tennishallen på Hasle, se kart

Publisert 10. apr. 2012 15:47

En kort formelsamling for MAT 1100 og MAT-INF 1100 (2 sider) er nå lagt ut på nettet(klikk her eller gå inn på undervisningssiden for H-03). Denne formelsamlingen vil bli delt ut på alle eksamener, og siden den er ganske knapp, er det lurt å gjøre seg godt kjent med den på forhånd.

Publisert 10. apr. 2012 15:47

En liste over kalkulatorer som er tillatt/ikke tillatt til avsluttende eksamen, ligger her (du finner også denne lenken på undervisningssiden for H-03). Dersom kalkulatoren din ikke finnes på listen, gir siden deg en e-postadresse du kan henvende deg til.

Publisert 10. apr. 2012 15:47

Oppgavene til de første ukene (grupper og plenumsregning) er nå lagt ut her .