Prøveunderveiseksamen H-03

 

Siden det var første semester kurset gikk, ble det høsten 2003 gitt en ”prøveunderveis-eksamen”  i MAT 1100 slik at studentene skulle være godt forberedt til den ekte underveiseksamenen. ”Prøveunderveiseksamenen” dekket pensumet fra Kalkulus til og med seksjon 8.4. Trykk på lenkene nedenfor for å få opp henholdsvis oppgavetekst, (kortfattet) fasit og (detaljert) løsningsforslag.

 

Prøveunderveiseksamen

Fasit

Løsningsforslag