Blindern, 16/8-04

 

Informasjonsark for MAT 1100 H�sten 2004

 

P� dette arket finner du grunnleggende informasjon om kurset. Mer utdypende informasjon finner du p� semestersiden: http://www.uio.no/studier/emner/matnat/math/MAT1100/h04/

Det er lurt � gj�re seg kjent med denne siden s� fort som mulig.

 

Undervisning

Forelesninger: Mandag 12.15-14, onsdag 10.15-12 i Sophus Lies auditorium. Forelesningene holdes av Tom Lindstr�m, rom B1027 i Niels Henrik Abels hus (NHA), tlf. 22 85 58 96, e-post: lindstro@math.uo.no

Plenumsgjennomg�else: Torsdag 10.15-12 i Sophus Lies auditorium. OBS: De to f�rste gangene (19. og 26. august) vil denne tiden bli brukt til forelesninger. Fra 2. september er det ordin�re plenumsregninger. Plenumsgjennomg�elsene ledes av Elisabeth Seland, rom B726, NHA,  tlf 22 85 59 07, e-post: elisabhh@math.uio.no.

Grupperegninger: Se oversikten p� semestersiden. (OBS: Gruppeundervisningen begynner i uken 23.-27. august, s� det er alts� ingen grupper den f�rste uken!) Oppgavene til gruppene og plenumsregningene, finner du p� /studier/emner/matnat/math/MAT1100/h04/ukeoppgaver.html

Snuble- og grublegrupper. For dem som f�ler at de har behov for � arbeide litt ekstra med element�rt stoff, har vi opprettet en egen �snublegruppe� (i tillegg til vanlig gruppeundervisning). Tilsvarende har vi en �grublegruppe� for dem som vil arbeide ekstra med det vanskeligste stoffet. Begge g�r tirsdager 12.15-14. Det er begrenset med plasser, og man p� melde seg p� til Elisabeth Seland: elisabhh@math.uio.no. Utdeling av plasser etter �f�rst til m�lla�-prinsippet

Elektronisk orakel: Du kan sende faglige sp�rsm�l til orakel@math.uio.no. Studieveiledning: Har du studietekniske sp�rsm�l (om matematikk), kan du sende e-post til studieveileder@math.uio.no eller snakke med Kristin Amundsen, rom B724, NHA,  tlf. 22 85 58 82.

 

Eksamen

Det er en �underveiseksamen� 12. oktober og avsluttende eksamen 8. desember. Underveiseksamen teller 50 poeng og avsluttende eksamen 100 poeng. Kurskarakteren settes p� grunnlag av samlet poengsum. P� underveiseksamen er ingen hjelpemidler tillatt, men p� avsluttende eksamen er det lov � bruke godkjent lommeregner (du kan sjekke om lommeregneren din er godkjent p� http://www.math.uio.no/forelinfo/kalkulator/om_kalkulator.shtml). P� begge eksamener vil den tillatte formelsamlingen (se http://www.uio.no/studier/emner/matnat/math/MAT1100/h04/forsam.pdf) bli delt ut sammen med oppgavene. Sp�rsm�l om eksamen rettes til Heidi Raude: heidimr@math.uio.no.

 

Obligatorisk oppgave

Det er �n obligatorisk oppgave med innleveringsfrist fredag 1/10 kl.14.30. Man m� ha oppgaven godkjent for � best� kurset (men den teller ikke p� bokstavkarakteren). Sp�rsm�l om obligatoriske oppgaver rettes til Heidi Raude: heidimr@math.uio.no.

 

L�reb�ker og pensum

Tom Lindstr�m: Kalkulus, 2.utgave, Universitetetsforlaget, 1996 (kan kj�pes i bokhandelen).

Tore August: Funksjoner av flere variable, Matematisk institutt, 2003. (Dette heftet er kan lastes ned fra http://www.uio.no/studier/emner/matnat/math/MAT1100/h04/flervariabel.pdf)

Tom Lindstr�m: Kort innf�ring i polynomdivisjon for MAT 1100. Dette lille notatet (7 sider) vil ikke bli forelest, men har du ikke v�rt borti polynomdivisjon f�r, er det lurt � lese igjennom. Notatet kan lastes ned fra http://www.uio.no/studier/emner/matnat/math/MAT1100/h04/polynomny.pdf

 

Pensum fra Kalkulus er:

Seksjon 3.1-3.5 (i 3.4 vil vi hovedsakelig konsentrere oss om kvadratr�tter og annengradsligninger. I seksjon 3.5 er det viktigste � kunne bruke resultatene til � faktorisere polynomer i praksis.)

Seksjon 4.3 (vi vil i forbindelse med denne seksjonen ogs� se litt p� seksjonene 2.3 og 2.4 som egentlig h�rer med til MAT-INF 1100. Det er ogs� viktig � f� med seg definisjonen av f�lger i det lille avsnittet foran seksjon 4.1)

Seksjon 5.1-5.4

Seksjon 6.1-6.5 (vi tar lett p� 6.4, og 6.5 blir overlatt til dere som selvstudium)

Seksjon 7.1-7.2, 7.4-7.6 (7.4 er selvstudium)

Seksjon 8.1-8.6 unntatt *-merkede avsnitt (8.1 er mest til orientering og motivasjon).

Seksjon 9.1-9.3, 9.5 (i 9.5 vil vi konsentrere oss om hovedideen og ikke g� gjennom sammenligningskriterier).

 

Fremdriftsplan

Nedenfor finner du en forel�pig fremdriftsplan. Vi kommer ikke til � f�lge denne planen slavisk! V�r oppmerksom p� at de to f�rste plenumsregningene (19. og 26. august) blir brukt til forelesninger.

 

Uke-nummer

Tidsrom

MAT 1100

0

9/8-13/8

M�ter, innf�ring

1

16/8-20/8

3.1-3.3

2

23/8-27/8

3.4-3.5

3

30/8-3/9

4.3, 5.1-5.2

4

6/9-10/9

5.3-6.2

5

13/9-17/9

6.3-6.4 (selvstudium 6.5)

6

20/9-24/9

7.1-7.2 (selvstudium 7.4)

7

27/9-1/10

7.5-7.6 (oblig. oppgave:  frist 1. oktober)

8

4/10-8/10

8.1-8.4

9

11/10-15/10

Ingen undervisning, underveiseks. 12/10

10

18/10-22/10

8.5-8.6, 9.1-9.2

11

25/10-29/10

9.3 og 9.5

12

1/11-5/11

Hefte kap 1, 2.1

13

8/11-12/11

Hefte 2.2-2.4.7

14

15/11-19/11

Hefte 2.4.8-3.1

15

22/11-26/11

Hefte 3.2-4

16

29/11-1/12

Repetisjon

17

8/12

Eksamen