Obligatoriske oppgaver - MAT 1100 - høst 2004

Her ligger all informasjon knyttet til obligatoriske oppgaver i dette kurset. Her vil du finne tidsfrister, oppgavetekst osv.

praktisk, nyttig og viktig informasjon om obligatoriske oppgaver

Regelverk for obligatoriske oppgaver

Spørsmål og svar om obligatoriske oppgaver

Innleveringsfrister

Det er en obligatorisk oppgave i dette emnet, og den må være godkjent for å få lov til å gå opp til avsluttende eksamen.

Innleveringsfrist for denne oppgaven er fredag 1/10 kl.14.30

Oppgavetekst

Finner du her på norsk og engelsk.

Godkjentlister

Her kan du logge deg inn for å se om obligen din er godkjent

Du logger deg inn på godkjentlistesystemet med ditt vanlige brukernavn og passord for UiO.

Publisert 10. apr. 2012 15:47