Beskjeder

Publisert 10. apr. 2012 15:47

Jeg har nå laget et litt større dokument om eksamen. Jeg ville gjerne ha det ut før jul, så dere får unnskylde trykkfeil og dårlige formuleringer. Jeg vil gjerne ha tilbakemelding på noen av synspunktene, og har derfor planer om å starte en diskusjon i webforumet. Notatet finner du her .

Publisert 10. apr. 2012 15:47

Resultater fra (og kommentarer til) sluttevalueringen er nå lagt ut her .

Publisert 10. apr. 2012 15:47

Fasit til kontinuasjonseksamen er nå lagt ut. Du kan velge mellom en utvidet fasit (med oppgavetekst og hint) og en kortversjon .

Publisert 10. apr. 2012 15:47

En liten oppsummering av resultatene etter kontinuasjonseksamen er lagt ut her .

Publisert 10. apr. 2012 15:47
Publisert 10. apr. 2012 15:47

Onsdag 1/12 gikk jeg gjennom Kontinuasjonseksamen fra ifjor. En fasit (med små hint) ligger her . Jeg tar forbehold om feil — jeg fant ikke fasiten fra ifjor, og måtte lage en ny i all hast.

Publisert 10. apr. 2012 15:47

Mer evaluering: Det er tid for en sluttevaluering av kurset. Uansett om du deltok på underveisevalueringen eller ikke, er vi meget interessert i at du svarer på sluttevalueringsskjemaet. Det tar ikke mange minuttene, og vil hjelpe oss å gjøre dette og andre kurs bedre i fremtiden. Skjemaet blir fjernet mandag 13/12, så sørg for at du svarer før den tid! Du finner skjemaet her .

Publisert 10. apr. 2012 15:47

Vi har laget en oppsummering av den elektroniske kursevalueringen som fagutvalget hadde i oktober. Du finner den her . Fagutvalget varsler en ny runde mot slutten av semesteret, og vi håper på enda bedre deltagelse da!

Publisert 10. apr. 2012 15:47

Oversikt over orakeltjeneste ved eksamensinnspurten (ennå litt tid til!) finnes her .

Publisert 10. apr. 2012 15:47

Noen ble litt interessert i dataprogrammet Maple etter å sett de tre-dimensjonale figuren på plenumsregningen. Dette programmet skal ligge på de fleste maskinene på fakultetet. Et lite innføringskurs ment for førstesemestersstudenter finner dere her . Dette kurset er ment å supplere boken C-K. Cheng, G. E. Keogh, M. May: Getting started with Maple, Wiley, 1998, men kan nok til en viss grad leses på egen hånd (hjelp-menyen i Maple kan også gi gode råd).

Publisert 10. apr. 2012 15:47

Fysisk institutt arrangerer forkurs i fysikk rett over nyttår med temaer fra 2FY og 3FY. Se her for å undersøke om dette er noe for deg.

Publisert 10. apr. 2012 15:47

Vi har slitt litt med filen til flervariabelheftet (som vi bruker i undervisningen fra mandag), men nå ser alt ut til å være i orden. Siden heftet er på 160 sider og inneholder mange figurer, tar det tid å skrive ut. Det kan derfor være lurt å skrive det ut i flere deler. Du finner heftet her .

Publisert 10. apr. 2012 15:47

Resultatene på underveiseksamen ligger her. Dere kan sammenligne med resultatene fra i fjor som ligger her (se også en direkte sammenligning her ). Dere finner også noen kommentarer til resultatene her .

Publisert 10. apr. 2012 15:47

Matematisk fagutvalg har lagt opp et webforum for laveregradsstudenter. Her kan man søke hjelp, og diskutere problemstillinger med sine medstudenter. Dessuten kan det være at noen gruppelærere kan være behjelpelig. Forumet er lagt ut på http://www.math.uio.no/fagutvalg/forum .

Publisert 10. apr. 2012 15:47

Løsningsforslag for obligen ligger her .

Publisert 10. apr. 2012 15:47

Fasit til underveiseksamen ligger her (med forbehold om feil - tastingen gikk litt fort og en feil i oppgave 4 er allerede rettet!). Løsningsforslag (med begrunnelser) ligger her .

Publisert 10. apr. 2012 15:47
Publisert 10. apr. 2012 15:47

Jeg har nå lagt ut en oppdatert liste over (kjente) trykkfeil i Kalkulus med lenke fra semestersiden (under overskriften "Lærebøker og pensum"). Finner du flere trykkfeil, vil jeg gjerne ha beskjed (lindstro@math.uio.no). Du finner også listen ved å klikke her .

Publisert 10. apr. 2012 15:47

Den obligatoriske oppgaven er nå klar. Klikk her eller på "obligatoriske oppgaver" på semestersiden. Innleveringsfristen er 1. oktober, men oppgave 1, 2 og 4 kan dere regne nå. Oppgave 3 og 5 bør vente til vi er ferdige med seksjon 6.3. Arbeidsmengden er litt mindre enn en gammeldags 6 timers eksamen, men det er sikkert lurt å begynne tidlig - noen av oppgavene krever nok litt grubling eller samarbeid! Det er forøvrig helt greit at dere samarbeider så lenge dere skriver den endelig besvarelsen selv (og står inne for det som står der); noe av poenget er at dere skal få trening i å skrive matematikk på egen hånd. Oppgaveteksten finnes forøvrig både på norsk og engelsk.

Publisert 10. apr. 2012 15:47

I seksjon 5.1 i Kalkulus som vi begynner på mandag 30/8 (kanskje så vidt allerede torsdag 26/8), mangler det eksempler på hvordan man kan bruke definisjonen til å vise at en funksjon er kontinuerlig. Dette er litt dumt siden en del av oppgavene dreier seg om akkurat dette, og jeg har derfor skrevet et llte notat (2 sider) med slike eksempler. Du finner en lenke på semestersiden (under overskriften "Lærebøker og pensum"), men du kan også laste det ned her .

Publisert 10. apr. 2012 15:47

Matematisk fagutvalg holder allmøte torsdag 2. september, 12.15-14, i auditorium 4, Vilhelm Bjerknes' hus. Det blir informasjon om dette på forelesningen mandag 23/8. Se også fagutvalgets hjemmeside .

Publisert 10. apr. 2012 15:47

Så var eksamen over! Fasit (uten begrunnelser) og løsningsforslag (med begrunnelser) finner dere ved å klikke på lenkene.

Glem ikke å delta i sluttevalueringen (se meldingen nedenfor).

God jul og lykke til i de neste kursene!

Tom

PS. For de uheldige finnes det en kontinuasjonseksamen i januar!

Publisert 7. jan. 2005 01:00

Kontinuasjonseksamen er nå ferdig sensurert, men det kan ta litt tid før resultatene er tastet inn og tilgjengelig på StudWeb. Her er en liten statistikk:

Oppmeldt: 66

Levert: 54

Stryk: 21 (det er 39% av levert).

Karakterfordeling: A: 0, B:3, C: 6, D: 12, E: 12, F: 21

Til å være en kontinuasjonseksamen der de fleste som gikk opp, hadde strøket på ordinær eksamen (og stort sett ikke hadde med seg så mange poeng fra underveiseksamen), synes jeg dette er en grei fordeling.

Publisert 31. des. 2004 01:00

Siste mulighet for å melde seg til kontinuasjonseksamen er 3. januar. Torsdag 30/12 var det 51 oppmeldt, så du blir ikke alene! Instruksjoner om hvordan du melder deg opp, finner du her .

Publisert 20. des. 2004 01:00

Sensureringen er nå ferdig, men resultatene må tastes inn før de kommer på studweb. Jeg vet ikke hvor lang tid dette tar — det avhenger nok av hvor vi ligger i tastekøen. Her er en statistisk oversikt over resultatene:

Strykprosent: 30.7

Fordeling blant dem som stod:

A: 8.5%

B: 29.2%

C: 33.5%

D: 21.0%

E: 7.7%

Bortsett fra at strykprosenten er altfor høy, er resultatene ganske normale. Dere kan sammenligne med fjorårets resultater som ligger her . Vi justerte et par poeng på grensene for A og E, ellers ble det ikke foretatt noen justeringer av karaktergrensene.

Jeg vil komme tilbake med mer informasjon i løpet av de nærmeste dagene.