En oversikt over gamle eksamensoppaver

 

Listen nedenfor gir en oversikt over hvilke gamle eksamensoppgaver (fra MA 100 og MAT 100A) som bare krever kunnskaper fra MAT 1100 (disse er merket OK). Oppgaver som kan regnes med kunnskaper fra MAT 1100 og MAT-INF 1100 er merket med MAT-INF. Oppgaver som er merket med IP (for ”ikke pensum”) krever kunnskaper utover MAT 1100 og MAT-INF 1100. Bak hver oppgave står et kapittelnummer som forteller deg hvor langt du bør ha kommet i Kalkulus før du gir deg i kast med oppgaven.

Noen av de eksamensettene som ligger på nettet, er ikke tatt med i denne oversikten. Det skyldes at de overlapper nesten fullstendig med sett som er tatt med (det gjelder f.eks. oppgavene i MAT 100B og MAT 100C).

Oppgavene finner du her (MAT 100) og her (MAT 100A).

 

MAT 100

 

Vår 96:

Oppgave 1: OK (kap 9)

Oppgave 2: OK (kap 9)

Oppgave 3: OK (kap 7)

Oppgave 4: MAT-INF (kap 10)

Oppgave 5: OK (kap 6)

Oppgave 6: IP

 

Høst 96:

Oppgave 1: OK (kap 3)

Oppgave 2: MAT-INF (kap 4)

Oppgave 3: OK (kap 6)

Oppgave 4: OK (kap 9)

Oppgave 5: MAT-INF (kap 10)

Oppgave 6: IP

 

Vår 97:

Oppgave 1: MAT-INF (kap 4)

Oppgave 2: OK (kap 9)

Oppgave 3: OK (kap 7)

Oppgave 4: a) MAT-INF (kap 10), resten IP

Oppgave 5: IP

 

Høst 97:

Oppgave 1: OK (kap 9)

Oppgave 2: OK (kap 6)

Oppgave 3: OK (kap 3)

Oppgave 4: OK (men litt utypisk) (kap 6)

Oppgave 5: MAT-INF (kap 10)

Oppgave 6: IP

Oppgave 7: IP

 

Vår 98:

Oppgave 1: OK (kap 6)

Oppgave 2: OK (kap 3)

Oppgave 3: OK (kap 9)

Oppgave 4: IP

Oppgave 5: a) og b) er MAT-INF (kap 10), resten IP.

Oppgave 6: MAT-INF (kap 11)

 

Høst 98: (fasit til dette settet finner du her)

Oppgave 1: OK (kap 9)

Oppgave 2: MAT-INF (kap 10)

Oppgave 3: IP

Oppgave 4: OK (kap 7)

Oppgave 5: MAT-INF (kap 4)

Oppgave 6: a) OK (kap 9), resten IP

 

Vår 99:

Oppgave 1: MAT-INF (kap 10)

Oppgave 2: OK (kap 9)

Oppgave 3: a)-d) OK (kap 9), resten IP

Oppgave 4: IP

Oppgave 5: MAT-INF (kap 10)

 

Høst 99: (fasit til dette settet finner du her)

Oppgave 1: OK (kap 9)

Oppgave 2: OK (kap 3)

Oppgave 3: IP

Oppgave 4: MAT-INF (kap 4)

Oppgave 5: MAT-INF (kap 10)

 

Vår 00:

Oppgave 1: OK (kap 9)

Oppgave 2: OK (kap 3)

Oppgave 3: OK (kap 6)

Oppgave 4: IP

Oppgave 5: MAT-INF (kap 10)

 

 

MAT 100A

 

Høst 00: (løsningsforslag til dette settet finner du her)

Oppgave 1: OK (kap 9)

Oppgave 2: IP

Oppgave 3: MAT-INF (kap 11)

Oppgave 4: MAT-INF (kap 10)

Oppgave 5: MAT-INF (kap 1)

 

Vår 01: Del 2:

Oppgave 1. MAT-INF (kap 10)

Oppgave 2: MAT-INF (kap 11)

Oppgave 3: OK (kap 9)

Oppgave 4: OK (kap 9)

 

Høst 01: Del 2: (løsningsforlag til dette settet finner du her)

Oppgave 1: OK (kap 7)

Oppgave 2: MAT-INF (kap 10)

Oppgave 3: IP

Oppgave 4: a) OK (kap 9), b) MAT-INF (kap 1)

 

Vår 02: Del 2:

Oppgave 1: a)b) OK (kap 6), c) MAT-INF (kap 11)

Oppgave 2: OK (kap 3)

Oppgave 3: MAT-INF (kap 10)

Oppgave 4; a) OK (kap 9), b) MAT-INF (kap 10)

 

Høst 02: Del 2:

Oppgave 1: MAT-INF (kap 11)

Oppgave 2: MAT-INF (kap 10)

Oppgave 3: OK (kap 6)

Oppgave 4: MAT-INF (kap 1)

Oppgave 5: OK (kap 7)

 

Vår 03: Del 2:

Oppgave 1. OK (kap 9)

Oppgave 2: MAT-INF (kap 11)

Oppgave 3: MAT-INF (kap 10)

Oppgave 4: OK (kap 9)

 

Opprettet  av Tom Lindstrøm 15/7-2004