Tidligere obliger og underveiseksamener i MAT 100A

Her finner du noen obliger og underveiseksamener fra MAT 100A som fortsatt kan regnes. Bruk lommeregneren din der oppgaven ber deg om å skissere kurver i Maple.

  • Obligatorisk oppgave i MAT 100A, H-00. Her kan du på bakgrunn av pensum i MAT 1100 regne oppgave 1, 2, 4 og 5. Med MAT-INF 1100 kan du også regne oppgave 3 og 6. Du finner oppgavene her og løsningsforslag her

  • Mappeeksamen 2 i MAT 100A, H-01. Her kan du med bakgrunn i MAT 1100 regne oppgave 1 og 4. Med MAT-INF 1100 kan du også regne 2 og 3. Du finner oppgavene her og løsningsforslag her .

  • Mappeeksamen 4 i MAT 100A, H-01. Her kan du med bakgrunn i MAT 1100 regne alle oppgavene. Du finner oppgavene her og løsningsforslag her .

Publisert 10. apr. 2012 15:47