Pensum i MAT 1100 H-04

 

L�reb�ker er:

Tom Lindstr�m, Kalkulus, Universitetetsforlaget, 2. utgave, 1996

Tore August Kro, Funksjoner av flere variable, Matematisk  institutt, 2003. Lastes ned her.

 

Pensum fra Kalkulus er:

 

Seksjon 3.1-3.5 (i 3.4 vil vi hovedsakelig konsentrere oss om kvadratr�tter og annengradsligninger. I seksjon 3.5 er det viktigste � kunne bruke resultatene til � faktorisere polynomer i praksis.)

Seksjon 4.3 (vi vil i forbindelse med denne seksjonen ogs� se litt p� seksjonene 2.3 og 2.4 som egentlig h�rer med til MAT-INF 1100. Det er ogs� viktig � f� med seg definisjonen av f�lger i det lille avsnittet foran seksjon 4.1)

Seksjon 5.1-5.4

Seksjon 6.1-6.5 (vi tar lett p� 6.4, og 6.5 blir overlatt til dere som selvstudium)

Seksjon 7.1-7.2, 7.4-7.6 (7.4 er selvstudium)

Seksjon 8.1-8.6 unntatt *-merkede avsnitt (8.1 er mest til orientering og motivasjon).

Seksjon 9.1-9.3, 9.5 (i 9.5 vil vi konsentrere oss om hovedideen og ikke g� gjennom sammenligningskriterier).

 

Pensum fra heftet Funksjoner av flere variable.

 

Heftet er ganske omfattende og vi har ikke tid til � gjennomg� alt. De *-merkede avsnittene er for spesielt interesserte (men anbefales for dem siden disse avsnittene viser teorien fra f�rste del av kurset i full sving!) og vi skal ogs� g� raskt gjennom en del av de andre avsnittene.  Det viktigste for oss er kapittel 1, seksjonene 2.4 og 2.5, samt kapittel 3 og 4.

 

Kapittel 1: Det viktigste her er � l�re seg � skissere grafer til funksjoner av to variable. L�r deg � bruke niv�kurver og suppler det med konturer der det er n�dvendig. Det er greit � vite om andre typer koordinatsystemer, men det blir ikke noe hovedpoeng for oss.

 

Kapittel 2: De viktigste begrepene for oss - retningsderivert, partiellderivert, gradient og kjerneregel - finner vi i avsnitt 2.4. Jeg kommer derfor til � g� ganske raskt gjennom seksjonene 2.1-2.3 og konsentrere meg om 2.4. Spesielt viktige er setningene 2.55, 2.56 og 2.69 (kjerneregelen). Kan du bruke disse er du kommet langt!  Seksjon 2.5 er ganske greit stoff som vi f�r bruk for i kapittel 3.

 

Kapittel 3: Dette kapittelet handler om maks-min-problemer for funksjoner av flere variable. Teorien er ikke s� vanskelig � l�re seg, men utfordringen er � bruke den p� uoppstilte problemer.

 

Kapittel 4: Dette kapittelet handler ogs� om maks-min-problemer, men med en liten vri. Metoden burde v�re grei � l�re seg, men igjen er det de uoppstilte oppgavene som er utfordringen!

 

En n�rmere gjennomgang av pensum fra Kalkulus finner du her. Det kan v�re litt forvirrende at andre deler av Kalkulus brukes i MAT-INF 1100. Her finner du en oversikt som viser hvilke deler av boken som brukes hvor.

 

Fremdriftsplan

Nedenfor finner du en forel�pig fremdriftsplan. Vi kommer ikke til � f�lge denne planen slavisk! V�r oppmerksom p� at de to f�rste plenumsregningene (19. og 26. august) blir brukt til forelesninger.

 

 

Uke-nummer

Tidsrom

MAT 1100

0

9/8-13/8

M�ter, innf�ring

1

16/8-20/8

3.1-3.3

2

23/8-27/8

3.4-3.5, 4.3

3

30/8-3/9

5.1-5.2

4

6/9-10/9

5.3-6.2

5

13/9-17/9

6.3-6.4 (selvstudium 6.5)

6

20/9-24/9

7.1-7.2 (selvstudium 7.4)

7

27/9-1/10

7.5-7.6 (oblig. oppgave:  frist 1. oktober)

8

4/10-8/10

8.1-8.4

9

11/10-15/10

Ingen undervisning, underveiseks. 12/10

10

18/10-22/10

8.5-8.6, 9.1-9.2

11

25/10-29/10

9.3 og 9.5

12

1/11-5/11

Hefte kap 1, 2.1

13

8/11-12/11

Hefte 2.2-2.4.7

14

15/11-19/11

Hefte 2.4.8-3.1

15

22/11-26/11

Hefte 3.2-4

16

29/11-1/12

Repetisjon

17

8/12

Eksamen

 

Sist oppdatert av Tom Lindstr�m 4/6-04