Pensum/læringskrav

Litteratur

Lindstrøm, Tom: Kalkulus, 1996 (annen utgave). Universitetsforlaget. ISBN: 82-00-22823-1. Følgende deler er pensum: Kap. 3.1-3.5, Kap. 4.3, Kap.. 5.1-5.4, Kap. 6.1-6.5, Kap. 7.1-7.2, 7.4-7.6, Kap. 8.1-8.6 (unntatt *-merket stoff), Kap. 9.1-9.3, 9.5. Klikk her for mer detaljer.

Kro, Tore August : Funksjoner av flere variable, 2003. Matematisk institutt. Heftet kan lastes ned her.

Tom Lindstrøm: Kort innføring i polynomdivisjon for MAT 1100, 2004. Matematisk institutt. Dette lille notatet (7 sider) vil ikke bli forelest, men det er lurt å lese gjennom det på egen hånd. Det handler om et tema som tidligere var pensum i videregående skole, og som derfor ikke er dekket i "Kalkulus". Noen av oppgavene vil bli gitt til regneøvelsene.. Notatet kan lastes ned her..

En oversikt over trykkfeil i Kalkulus finner du her .

Publisert 10. apr. 2012 15:47