Undervisning - tid og sted

Forelesninger

 • Mandag kl. 12:15 -14:00, Sophus Lies auditorium  ( i perioden 16. august til 29. november)

 • Onsdag kl. 10:15 -12:00, Sophus Lies auditorium  ( i perioden 18. august til 1. desember)

Regning i plenum

 • Torsdag kl. 10:15 -12:00, Sophus Lies auditorium  ( i perioden 26. august til 16. desember)

Elisabeth H. Seland

Gruppeundervisning

Vi gjør oppmerksom på at ikke alle gruppene nedenfor vil bli åpnet. Etter undervisningsopptaket i midten av august vil det opplyses om hvilke grupper som vil gå.

Gruppe 1

 • Onsdag kl. 12:15 -14:00, Seminarrom C311 Vilhelm Bjerknes hus ( i perioden 25. august til 15. desember)

  MIT

Siri Øyen Larsen

Gruppe 2

 • Onsdag kl. 12:15 -14:00, Seminarrom C313 Vilhelm Bjerknes hus ( i perioden 25. august til 15. desember)

  Sperret

Gruppe 3

 • Onsdag kl. 14:15 -16:00, Seminarrom C303 Vilhelm Bjerknes hus ( i perioden 25. august til 8. desember)

  MIT

John Alexander Lunde

Gruppe 4

 • Onsdag kl. 14:15 -16:00, Seminarrom C305 Vilhelm Bjerknes hus ( i perioden 25. august til 15. desember)

  MIT

Olav Michael Kåre Mundal

Gruppe 5

 • Fredag kl. 10:15 -12:00, Seminarrom C315 Vilhelm Bjerknes hus ( i perioden 27. august til 17. desember)

  MIT

Gruppe 6

 • Fredag kl. 10:15 -12:00, Seminarrom C317 Vilhelm Bjerknes hus ( i perioden 27. august til 17. desember)

  MIT

Gruppe 7

 • Fredag kl. 12:15 -14:00, Seminarrom C315 Vilhelm Bjerknes hus ( i perioden 27. august til 17. desember)

  Årsenhet i mat. og inf.

Knut Vedeld

Gruppe 8

 • Fredag kl. 12:15 -14:00, Seminarrom C317 Vilhelm Bjerknes hus ( i perioden 27. august til 17. desember)

  Årsenhet i mat. og inf.

Nils Håkon Delphin

Gruppe 9

 • Torsdag kl. 14:15 -16:00, Seminarrom C309 Vilhelm Bjerknes hus ( i perioden 26. august til 16. desember)

  PS tpv

Steffen Grønneberg

Gruppe 10

 • Fredag kl. 08:15 -10:00, Seminarrom C303 Vilhelm Bjerknes hus ( i perioden 27. august til 17. desember)

  FAM

Olav Michael Kåre Mundal

Gruppe 11

 • Fredag kl. 10:15 -12:00, Seminarrom C303 Vilhelm Bjerknes hus ( i perioden 27. august til 17. desember)

  FAM og NAM

Knut Vedeld

Gruppe 12

 • Fredag kl. 10:15 -12:00, Seminarrom C305 Vilhelm Bjerknes hus ( i perioden 27. august til 17. desember)

  FAM

Nils Håkon Delphin

Gruppe 13

 • Fredag kl. 12:15 -14:00, Seminarrom C303 Vilhelm Bjerknes hus ( i perioden 27. august til 17. desember)

  ELDAT

Steffen Grønneberg

Gruppe 14

 • Fredag kl. 12:15 -14:00, Seminarrom C305 Vilhelm Bjerknes hus ( i perioden 27. august til 17. desember)

  ELDAT

Siri Øyen Larsen

Gruppe 15

 • Mandag kl. 14:15 -16:00, Seminarrom C319 Vilhelm Bjerknes hus ( i perioden 23. august til 13. desember)

  KJEMI

John Alexander Lunde

Gruppe 16

 • Onsdag kl. 14:15 -16:00, Seminarrom 219 Vilhelm Bjerknes hus ( i perioden 25. august til 15. desember)

  KJEMI OG GEO

Amandip Singh Sangha

Gruppe 17

 • Fredag kl. 10:15 -12:00, Seminarrom C319 Vilhelm Bjerknes hus ( i perioden 27. august til 17. desember)

  Sperret

Gruppe 18

 • Onsdag kl. 12:15 -14:00, Seminarrom C309 Vilhelm Bjerknes hus ( i perioden 25. august til 15. desember)

  MEF

Amandip Singh Sangha

Gruppe 19

Gruppe 20

Publisert 10. apr. 2012 15:47