Ukeoppgaver for MAT 1100 høsten 2004

På denne siden finner du en oversikt over oppgaver til regneøvelsene (gruppene) og plenumsgjennomgåelsene for hele semesteret. Oppgavene vil bli diskutert på gruppene den første av de angitte ukene, og et utvalg vil bli gjennomgått på plenumsregningen den andre uken (som regel uken etter). Oppgavelisten er foreløpig og kan bli endret i løpet av semesteret.

Som du vil se, er noen oppgaver markert med fete typer, mens andre står i vanlig tekst. Oppgavene i vanlig tekst er enkle "drilloppgaver" som du bør ha greid på egen hånd før du går på gruppen. Både gruppene og plenumsgjennomgangen vil derfor normalt konsentrere seg om oppgavene i fete typer. Du bør imidlertid også ha prøvd deg på flest mulig av de "fete" oppgavene før du går på gruppe - du får nemlig ikke fullt utbytte av løsningen hvis du ikke har prøvd deg skikkelig på en oppgave!

Dersom ikke annet er angitt, er oppgavene hentet fra Lindstrøm: Kalkulus.

Gruppe: Uke 35 (23-27/8) — Plenum: Uke 36 (30/8–3/9)

 • Seksjon 3.1: 1, 3, 5a)b), 7, 10
 • Seksjon 3.2: 1, 3b)e), 4, 5b)d), 7a),10a)c), 12, 13
 • Seksjon 3.3: 1, 3b)e), 4, 5
 • Fra notatet om polynomdivisjon: 1, 2 (Dette notatet må du lese på egen hånd siden det ikke vil bli gjennomgått på forelesning. Du finner det her ).

Gruppe: Uke 36 (30/8-3/9) — Plenum: Uke 37 (6/9-10/9)

 • Fra notatet om polynomdivisjon: 3, 4
 • Seksjon 3.3: 7, 8
 • Seksjon 3.4: 1a), 7a)b), 10
 • Seksjon 3.5: 1a), 3
 • Eks i MAT 100, H-99, oppgave 2 (klikk her for å finne oppgaven).

Gruppe: Uke 37 (6/9-10/9) — Plenum: Uke 38 (13/9-17/9)

 • Seksjon 4.3: 1a)b), 3a)b), 4a), 11
 • Seksjon 5.1: 1a), 2a)b), 3a)b), 4a), 7
 • Seksjon 5.2: 1, 2a)c), 3b), 4, 6, 7
 • Mappeeksamen 2 i MAT 100A H-01, oppgave 4 Du finner oppgaven her og løsningsforslag her .

Gruppe: Uke 38 (13/9-17/9) — Plenum: Uke 39 (20/9-24/9).

 • Seksjon 5.3: 1a), 2, 4, 5
 • Seksjon 5.4: 1, 3, 4, 9
 • Seksjon 6.1: 3a)b), 6, 9, 10
 • Seksjon 6.2: 2a), 3, 5, 7, 8, 14

Gruppe: Uke 39 (20/9-24/9) — Plenum: Uke 40 (27/9-1/10)

 • Seksjon 6.3: 1 (noen av disse burde nok være i fete typer!), 3, 7, 9, 17
 • Seksjon 6.4: 1a), 3a), 7, 15
 • Seksjon 6.5: 1, 7

Gruppe: Uke 40 (27/9-1/10) — Plenum: Uke 41 (4/10-8/10)

 • Seksjon 7.1: 1, 3, 5, 9
 • Seksjon 7.2: 1, 2, 7. 10
 • Eks i MA 100, H-98, oppgave 4 (du finner oppgaven her ).
 • Mappeeksamen 4 i MAT 100A, H-01, oppgave 3. Du finner oppgaven her og løsningsfoprslag her .

Gruppe: Uke 41 (4/10-8/10) – Plenum (merk!): Uke 43 (18/10-22/10)

 • Seksjon 7.4: 1, 3, , 5, 8
 • Seksjon 7.5: 2, 5
 • Seksjon 7.6: 1a)e)f)g), 2a)b), 3a)c)e)f),5, 13

Gruppe (merk!): Uke 43 (18/10-22/10) — Plenum: Uke 44 (25/10-29/10)

 • Seksjon 8.2: 1
 • Seksjon 8.3: 1a)b)d)f), 3a)b)d)e), 4a), 5a), 6, 11
 • Seksjon 8.4: 1c)f), 3a)c)d)
 • Eksamen i MAT 100A, H-01, oppgave 1 (du finner oppgaven her ).

Gruppe: Uke 44 (25/10-29/10) — Plenum: Uke 45 (1/11-5/11)

 • Seksjon 8.5: 1a), 4
 • Seksjon 8.6: 1a)f), 3, 5a)b), 7a)d), 11a), 15
 • Seksjon 9.1: 1b)c)h), 3a)c), 5, 7, 11, 23
 • Seksjon 9.2: 1b)c)d), 3a)c), 4, 17

Gruppe: Uke 45 (1/11-5/11) — Plenum: Uke 46 (8/11-12/11)

 • Seksjon 9.3: 1a)d)e), 3, 5, 13, 17, 19
 • Seksjon 9.5: 1a)b)i), 7, 11
 • Mappeeksamen 4 i MAT 100A, H-01, oppgave 4. Du finner oppgaven her og løsningsforslag her .

Gruppe: Uke 46 (8/11-12/11) — Plenum: Uke 47 (15/11-19/11)

Fra heftet om funksjoner i flere variable:

 • Kapittel 1: nr: 1.3a)b)c), 1.4a)b)c)d), 1.5a)b)c) (bruk gjerne lommeregner for å tegne nivåkurvene i disse oppgavene).
 • Kapittel 2: nr: 2.3a)b)c)
 • Repetisjonsoppgave: Mappeeksamen i MAT 100A, H-01, oppgave 1. Du finner oppgaven her og løsningsforslag her .

Gruppe: Uke 47 (15/11-19/11) - Plenum: Uke 48 (22/11-26/11)

Fra heftet om funksjoner av flere variable:

 • Kapittel 2. nr: 2.7, 2.9a)b), 2.12, 2.14, 2.15, 2.16, 2.19, 2.20, 2,21, 2.22, 2.23, 2.24
 • Repetisjonsoppgave: Oblig i MAT 100A, H-00, oppgave 5 (du finner oppgaven her og løsningsforslag her ).

Gruppe: Uke 48 (22/11-26/11)

Fra heftet om funksjoner i flere variable:

 • Kapittel 3: nr: 3.1a)b), 3.2, 3.4, 3.5, 3.7
 • Kapittel 4: nr: 4.1a)b), 4.2a), 4.3, 4.5

Repatisjonsoppgaver:

 • Eksamen i MAT 100A,V-03, oppgave 4 (du finner oppgaven her ).
 • Eksamen i MA 100, V-96, oppgave 2 (du finner oppgaven her ).

Publisert 10. apr. 2012 15:47