Beskjeder

Publisert 10. apr. 2012 15:47

Eksamensettet er lagt ut her og løsningsforslag her . Under eksamen var det mange spørsmål om oppgave 2 i Del 1; her var det visst mange som ikke hadde fått med seg at når man bare ber on "retning", så er (-3,2) et like godt svar som (-6,4) (akkurat som med brøker, er det vanlig å angi retninger i "forkortet" form). Eller gikk det forholdsvis rolig for seg selv om noen strevde med ordet "fordeling" i oppgave 2b) i Del 2.

HUSK FORØVRIG Å SVARE PÅ EVALUERINGSSKJEMAET (SE BESKJEDEN NEDENFOR). Hittil har litt over 100 svart, og vi bør ha minst det dobbelte for å få pålitelige tall. Foreløpig har vi fått inn klart flest svar fra FAM, så nå må de andre programmene skjerpe seg litt!

Publisert 10. apr. 2012 15:47

Jeg har lagt ut løsningsforslag til en oppgave med kjerneregelen i flere variable (oppgave 2.7.8 i heftet) siden det ble litt dårlig tid på dette stoffet. Klikk her .

Tom

Publisert 10. apr. 2012 15:47

Siden pensum er lagt litt om fra ifjor, er det noen av de eldre eksamensoppgavene som ikke kan regnes med dagens pensum. Du finner en oversikt over hvilke oppgaver dette er her. Denne siden inneholder også en oversikt over enda eldre eksamensoppgaver som fortsatt er regnbare.

Publisert 10. apr. 2012 15:47

Siden mange later til å være litt oppgitt og fortvilet over kapittel 2 i flervariabelheftet, har jeg laget en liten oversikt over hva som er viktigst å kunne (last ned her ).

Publisert 10. apr. 2012 15:47

Jeg har laget en "eksamensside" som oppsummerer det meste av opplysninger før eksamen. Du finner den her . Det har også kommet en ny versjon av formelarket som deles ut til eksamen. I den nye versjonen har vi fjernet noe stoff som ikke lenger er pensum (annenderiverttesten for funksjoner av to variable), og lagt inn noe nytt stoff (omdreiningslegemer, buelengde, matrisen til en lineæravbildning, linearisering). Det nye stoffet finner du øverst på andre side. Klikk her for å finne den nye versjonen av formelarket.

Publisert 10. apr. 2012 15:47

Flott oppmøte på lørdagsregningen! Rundt 150 oppgaveark forsvant, og selv om noen sikkert tok med ekstra til slekt og venner, regner vi med at over 100 deltok. Oppgavesettet er nå lagt ut her . Fasit ligger her og en utvidet fasit med hint (og fullstendig løsning av oppgave 3) finner du her .

Publisert 10. apr. 2012 15:47

Løsningsforslag til Oblig 2 er nå lagt ut her .

Publisert 10. apr. 2012 15:47

Fasiten til heftet Flervariabel analyse med lineær algebra er nå lagt ut her . Den er også inkludert i den versjonen av heftet som nå ligger på nettet.

Publisert 10. apr. 2012 15:47

Under arbeidet med fasiten til heftet om flervariabel analyse fant vi noen mindre trykkfeil. De er rettet i den utgaven som nå ligger ute. Du finner en liste over feilene her

Publisert 10. apr. 2012 15:47

Heftet "Flervariabel analyse med lineær algebra" som skal brukes i undervisningen fra førstkommende onsdag, er nå lagt ut her . Heftet er på 120 sider i pdf-format. Foreløpig mangler det fasit, men den kommer snart. Fremdriftsplanen er oppdatert.

Publisert 10. apr. 2012 15:47

Det er aldri fred å få i dette kurset! Oblig 2 er nå lagt ut (klikk her ). Innleveringsfristen er fredag 27/10, kl. 14.30.

Jeg vet dere har mye å gjøre for tiden og har prøvd å lage en oblig som ikke er altfor stor og vanskelig, men ikke vent for lenge før der begynner siden noen av punktene kanskje er litt uvante. Obligen kan løses på bakgrunn av det dere nå kan, dvs. pensum til og med seksjon 8.3 i Kalkulus.

Publisert 10. apr. 2012 15:47

Løsningsforslaget for underveiseksamen ligger her .

Publisert 10. apr. 2012 15:47

Vi nærmer oss nå underveiseksamen (10/10), og det begynner å dukke opp en del spørsmål. Her er noen svar:

Eksamen får samme format som underveiseksamen 2003 og 2004 (eksamen ifjor hadde et litt annet format): 20 avkrysningsspørsmål med fem alternativer. Regn gjennom de gamle settene for å bli vant til prøveformen! Dersom dere vil prøve dere elektronisk, er noen av settene lagt ut på matteknekker'n .

Full score på underveiseksamen er 50 poeng, mens full score på avsluttende eksamen er 100 poeng. Underveiseksamen teller altså 1/3 av den endelige karakteren. Det blir ikke gitt karakter på underveiseksamen, bare poengsum. Denne poengsuummen legges til poengsummen for avsluttende eksamen, og først da settes det karakter.

Pensum til underveiseksamen er det stoffet vi rekker å gjennomgå før eksamen, dvs. til og med seksjon 8.3 i Kalkulus. Vi tar imidlertid...

Publisert 10. apr. 2012 15:47

Løsningsforslag til Oblig 1 er lagt ut her .

Publisert 10. apr. 2012 15:47

Oblig 1 er nå lagt ut, klikk her .

Publisert 10. apr. 2012 15:47

"Idehefte om læringsstrategier i realfag" (som mange, men ikke alle har fått utdelt) er nå tilgjengelig på nettet som pdf-fil. Klikk her . Heftet anbefales på det varmeste!

Publisert 17. jan. 2007 09:08

Kontinuasjonseksamen er nå ferdig rettet, men det vil nok ta litt tid før resultatene kommer på StudentWeb. Det var 19 kandidater som leverte besvarelse, og karakterfordelingen var (alle tallene inkluderer videreutdanningstilbudet MAT 1100V):

A: 0

B: 1

C: 4

D: 2

E: 1

F: 11

Dette er en noe høyere strykprosent enn tidligere år, men det skyldes nok i stor grad at det var lite stryk på ordinær eksamen, og derfor få som lå like under beståttgrensen. Av de 19 som leverte, hadde 4 vært syke på ordinær eksamen, mens 15 hadde strøket. Av "de syke" stod 3 av 4, av resten strøk dermed 10 av 15.

Det totale resultatet i kurset for høsten 2007 ble dermed som følger: 365 kandidater møtte til ordinær eller utsatt prøve. Av disse stod 319, noe som gir en strykandel på 12.6%. Fordelingen av ståkarakterer var

A: 26 kandidater, 8.2%

B: 76 kandidater, 23.8%

C: 118 kandidater, 37.0%

D: 6...

Publisert 22. des. 2006 13:22

Sensuren er nå ferdig, og jeg håper fakultet rekker å legge resultatene ut på StudentWeb før jul. Her er en liten statistikk:

311 av 361 bestod eksamen. Dette gir en strykandelen på 13.9%, og jeg kan ikke huske sist vi hadde en så lav strykprosent på et kurs av denne typen (de to siste årene har den ligget rundt 30%). Den lave strykprosenten skyldes nok litt at oppgavesettet var lett å stå på, men i all hovedsak skyldes den at dere har vært flinke!

Fordelingen av ståkarakterer var ganske normal for et kurs av denne typen:

A: 8.4%

B: 24.1%

C: 36.7%

D: 19.9%

E: 10.9%

Siden det nok var litt flere vanskelige punkter enn normalt, ble grensene for A og B senket noen poeng under sensuren. Ellers ble Norsk Matematikkråds veiledende skala brukt. Noen få besvarelser rundt karaktergrensene ble justert utifra en helhetsvurdering.

Tom

Publisert 18. des. 2006 09:37

Takk til alle som har vært med på evalueringen. Det kom inn 171 svar - litt skuffende med tanke på at 361 gikk opp til eksamen, men svarprosenten er faktisk litt bedre enn det vi har fått til tidligere år. Litt av skylden må jeg nok også ta selv fordi skjemaet ble lagt ut så pass sent. Det skyldes at vi ventet på noen tekniske løsninger vi til slutt ikke fikk til likevel!

Tom

Publisert 15. des. 2006 10:05

En liten oppdatering i julestria: Ekstern sensor kommer til Oslo torsdag og fredag før jul, og det blir neppe noen endelig sensur før det. Han har flere kurs å ta seg av, men vi håper å bli ferdig slik at resultatene kommer på StudentWeb før jul. Strykprosenten ser ut til å bli lav sammenlignet med tidligere år, men for dem som likevel er så uheldige å stryke, minner jeg om at det er koninuasjonseksamen 11.-12. januar (hvilken dag det blir i MAT 1100 er ikke klart ennå). Også de som hadde gyldig sykdomsfravær på eksamen, har adgang til denne eksamenen. Du må selv melde deg opp til kontinuasjonseksamen, se her for nærmere opplysninger. Legg merke til at det bare er studenter som strøk eller hadde gyldig fravær på ordinær eksamen, som kan melde seg opp.

Så vil jeg igjen minne dere om kursevaleringen (se nedenfor), Det har hittil kommet inn 153 svar, Selv om dette er rimelig...

Publisert 6. des. 2006 23:01

For å forbedre kurset for fremtidige studenter er det viktig at flest mulig går inn på denne siden og svarer på årets evalueringsskjema. Besvarelsene blir behandlet anonymt og kan ikke spores tilbake til deg eller din e-postadresse. Til ære for Sophus Lie blir skjemaet liggende ute til og med søndag 17/12 (som er hans fødselsdag), men det er ingen grunn til å somle; få ut aggresjonen ved å svare midt i eksamensforberedelsene!

Tom

Publisert 29. nov. 2006 15:12

Forkurs i fysikk Fysisk institutt avholder forkurs i fysikk (med tanke på både FYS 1000 og FYS-MEK 1110) i uke 2 (8.-12. januar). Se her for nærmere opplysninger.

Publisert 22. nov. 2006 09:52

Som allerede nevnt blir det "regnelørdag" i Sophus Lies auditorium førstkommende lørdag fra 9 til 15. En egen "prøveeksamen" vil bli kopiert opp og delt ut (OBS: Formelsamlingen vil ikke bli kopiert opp, så den må dere ta med).

Program:

9-13: Regning av prøveeksamen med mulighet for hjelp.

13-15: Gjennomgang av oppgavene.

Lærere vil være Inger Christin Borge, Magnus Vigeland og Tom Lindstrøm. Ta med mat - det er dessverre ikke penger til pizza eller andre utskeielser!

Publisert 20. nov. 2006 15:16

Det er ingen gruppeundervisning fredag 1/12. Studenter som har gruppeundervisning på fredager, bør finne seg en gruppe tidligee i uken de kan gå på.

Tom

Publisert 15. nov. 2006 10:10

Programmet for orakeltjeneste i MAT1100 og MAT-INF1100 i eksamensinnspurten er nå klart. Alle oraklene er i 12. etasje i Niels Henrik Abels hus.

MANDAG 4. DESEMBER 10-16: Begge emner

TIRSDAG 5. DESEMBER 10-16: Begge emner

ONSDAG 6. DESEMBER 10-16: Begge emner

TORSDAG 7. DESEMBER: Eksamen i MAT-INF1100, ingen orakeltjeneste

FREDAG 8. DESEMBER 10-16: MAT 1100

MANDAG 11. DESEMBER: Eksamen i MAT1100