Eksamensettet er lagt ut her …

Eksamensettet er lagt ut her og løsningsforslag her . Under eksamen var det mange spørsmål om oppgave 2 i Del 1; her var det visst mange som ikke hadde fått med seg at når man bare ber on "retning", så er (-3,2) et like godt svar som (-6,4) (akkurat som med brøker, er det vanlig å angi retninger i "forkortet" form). Eller gikk det forholdsvis rolig for seg selv om noen strevde med ordet "fordeling" i oppgave 2b) i Del 2.

HUSK FORØVRIG Å SVARE PÅ EVALUERINGSSKJEMAET (SE BESKJEDEN NEDENFOR). Hittil har litt over 100 svart, og vi bør ha minst det dobbelte for å få pålitelige tall. Foreløpig har vi fått inn klart flest svar fra FAM, så nå må de andre programmene skjerpe seg litt!

Publisert 10. apr. 2012 15:47