Kontaktinformasjon

Studieadministrasjon

Matematisk institutt

Besøksadresse: 
Niels Henrik Abels hus, Moltke Moes vei 35

Ekspedisjonstid: 
Mandag-fredag 09:00-14:30

Postadresse: 
Postboks 1053, Blindern
0316 Oslo

Telefon: 22 85 58 86 / 22 85 58 88
Faks: 22 85 43 49
E-post: 
Web: http://www.mn.uio.no/math/

Kontaktpersoner

NavnTreffetidMerknad
Tom Lindstrøm  (kontaktinformasjon)   Foreleser
Magnus Dehli Vigeland  (kontaktinformasjon)   Plenumsregner og Grublegruppe
Inger Christine Borge  (kontaktinformasjon)   Plenumsregner
Sigurd Seteklev  (kontaktinformasjon)   Gruppe 1
Tron Ånen Omland  (kontaktinformasjon)   Gruppe 2 og 9
Simen Rustad  (kontaktinformasjon)   Gruppe 3 og 7
Andrea Hofmann  (kontaktinformasjon)   Gruppe 4 og 11
John Christian Ottem  (kontaktinformasjon)   Gruppe 5 og 13
Amandip Sangha  (kontaktinformasjon)   Gruppe 6 og 8
Martin Lundquist  (kontaktinformasjon)   Gruppe 10
Lars Ragnar Skutlaberg  (kontaktinformasjon)   Storgruppe og Snublegruppe
Publisert 10. apr. 2012 15:47