Pensum/læringskrav

Litteratur

Lindstrøm, Tom: Kalkulus, 2006 (tredje utgave). Universitetsforlaget. ISBN: 82-15-00-977-8. Følgende deler er pensum: Kap. 1.5, Kap. 3.1-3.5, Kap. 4.3, Kap. 5.1-5.4, Kap. 6.1-6.5, Kap. 7.1-7.2, 7.4-7.6, Kap. 8.1-8.4, 8.6, Kap. 9.1-9.3, 9.5.

Hveberg, Klara og Lindstrøm, Tom: Flervariabelanalyse med lineær algebra, 2006. Matematisk institutt. Heftet vil kunne lastes ned her lastes ned her når det er ferdig.

Publisert 10. apr. 2012 15:47