Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
21.08.2006Tom Lindstrøm (TL)  Sophus Lies auditorium (SL)  Generell innledning pluss seksjon 3.1 i "Kalkulus"  Husk at der er obligatorisk oppmøte til første forelesning. 
23.08.2006TL  SL  Seksjon 3.1, 3.2   
24.08.2006TL  SL  Seksjon 3.2, 3.3  OBS: Legg merke til at denne plenumstimen brukes til forelesning i Sophus Lies auditorium! 
28.08.2006TL  SL  Seksjon 3.4, 3.5   
30.08.2006TL  SL  Seksjon 3.5 og 2.3  Seksjon 2.3 er egentlig ikke pensum i dette kurset, men i MAT-INF 1100. Vi må imidlertid sørge for at alle får med seg kompletthetsprinsippet som er et viktig redskap i resten av kurset. 
31.08.2006Magnus Dehli Vgeland (MDV) og Inger Christin Borge (ICB)  Auditorium 3, Kristine Bonnevies hus (A3) og Store fysiske auditorium, Fysikkbygningen (SFA)  Seksjon 1.5  Dette foregår i plenumsregningstiden, men er primært forelesninger (over et litt isolert tema i kurset, men vi kommer ti å få nytte av resultatene!) Legg merke til sted! 
04.09.2006TL  SL  Seksjon 4.3, 5.1   
06.09.2006TL  SL  Seksjon 5.1, 5.2   
07.09.2006MDL og ICB  A3 og SFA  Plenumsregning  Plenumsregningen tar for seg oppgavene som dere arbeidet med på gruppene én uke tidligere. 
11.09.2006TL  SL  Seksjon 5.3, 5.4   
13.09.2006TL  SL  Seksjon 5.4, 6.1  OBS: Oblig 1 har innleveringsfrist 15/9! 
14.09.2006MDV og ICB  A3 og SFA  Plenumsregning   
18.09.2006TL  SL  Seksjon 6.2, 6.3   
20.09.2006TL  SL  Seksjon 6.3, 6.4  Seksjon 6.5 er pensum, men vil ikke bli forelest. Den er altså selvstudium! 
21.09.2006MDV og ICB  A3 og SFA  Plenumsregning   
25.09.2006TL  SL  Seksjon 7.1, 7.2   
27.09.2006TL  SL  Seksjon 7.2, 7.4  Seksjon 7.3 er ikke pensum i MAT 1100 (men i MAT-INF 1100). Seksjon 7.5 er pensum, men vil ikke bli forelest (selvstudium!). 
28.09.2006MDV og ICB  A3 og SFA  Plenumsregning   
02.10.2006TL  SL  Seksjon 7.6, 8.2  Seksjon 8.1 er motiverende bakgrunnstoff som ikke vil bli forelest. Leses etter lyst og behov! 
04.10.2006TL  SL  Seksjon 8.3   
05.10.2006MDV og ICB  A3 og SFA  Plenumsregning  Uken 9.-13. oktober er det midtveiseksamen og ingen undervisning! 
16.10.2006TL  SL  Seksjon 8.4, 8.5   
18.10.2006TL  SL  Seksjon 8.6, 9.1   
19.10.2006MDV og ICB  A3 og SFA  Plenumsregning   
23.10.2006TL  SL  Seksjon 9.1-9.2   
25.10.2006TL  SL  Seksjon 9.3   
26.10.2006MDV og ICB  A3 og SFA  Plenumsregning  OBS Oblig 2 har innleveringsfrist 27/10. 
30.10.2006TL  SL  Seksjon 9.3, 9.5   
01.11.2006TL  SL  Seksjon 1.1-1.3  Her begynner vi med heftet "Flervariabel analyse med lineær algebra" som vi skal bruke resten av semesteret. 
02.11.2006MDV og ICB  A3 og SFA  Plenumsregning   
06.11.2006TL  SL  Seksjon 1.4-1.5   
08.11.2006TL  SL  Seksjon 1.5-1.6   
09.11.2006MDV og ICB  A3 og SFA  Plenumsregning   
13.11.2006TL  SL  Seksjon 2.1-2.3   
15.11.2006TL  SL  Seksjon 2.4-2.5   
16.11.2006MDV og ICB  A3 og SFA  Plenumsregning   
20.11.2006TL  SL  Seksjon 2.6-2.7   
22.11.2006TL  SL  Seksjon 2.8-2.9   
23.11.2006MDV og ICB  A3 og SFA  Plenumsregning   
27.11.2006TL  SL  Repetisjon   
29.11.2006TL  SL  Repetisjon   
30.11.2006MDV og ICB  A3 og SFA  Plenumsregning   
Publisert 10. apr. 2012 15:47