Sensuren for Mat1100 høsten 2012 …

Sensuren for Mat1100 høsten 2012 ble ferdig rett før jul. Strykprosenten (karakter F) ble 20.9%. De øvrige karakterene fordelte seg slik:

A: 6.3%

B: 15.8%

C: 26.6%

D: 18.1%

E: 12.3%

Vi justerte med noen poeng som kompensasjon for at midtveiseksamen falt vanskelig.

Publisert 3. jan. 2013 10:14 - Sist endret 16. apr. 2013 13:21