Oversikt over gamle eksamensoppgaver

Det har vært noen mindre endringer i pensum i MAT 1100 de årene kurset har eksistert (dette gjelder stort sett de delene av pensum som ikke er hentet fra Kalkulus). En del gamle eksamensoppgaver er derfor ikke aktuelle etter dagens pensum, og listen nedenfor gir en oversikt over disse. Oppgavene finner dere under lenken "oppgaver" i venstre marg.

Eksamen 2003:

Følgende oppgaver er utenfor årets pensum: Del 1, nr. 10, Del 2, nr. 1

Eksamen 2004:

Følgende oppgaver er utenfor årets pensum; Del 1, nr. 10, Del 2, nr. 1

Eksamen 2005:

Følgende oppgaver er utenfor årets pensum: Del 1, nr. 3, 5, Del 2, nr. II, III og IV

Eksamen 2006

Følgende oppgaver er utenfor åres pensum: Del 1, nr 10, Del 2, nr 2b (aller siste del om egenvektorer og egenverdier), nr. 3

Eksamen 2009

Del 1, oppgave 10 ligger egentlig ikke utenfor pensum, men sannsynligvis blir ikke slike oppgaver aktuelle til eksamen høsten 2012.

Eksamen 2010

Del 1, oppgave 10 ligger egentlig ikke utenfor pensum, men slike oppgaver blir sannsynligvis ikke aktuelle til eksamen høsten 2012.

Publisert 16. aug. 2012 01:52 - Sist endret 16. aug. 2012 01:55