Grublegruppe MAT1100 høsten 2012

Tid og sted: tirsdager 16:15-18:00, seminarrom 123 Vilhelm Bjerknes' hus. (28. august - 11. desember)

Gruppelærer: Ivar Staurseth (ivarsta [ætt] math.uio.no)

 

Grublegruppa er et tilbud til motiverte studenter som vil lære litt ekstra. Vi kommer til å konsentrere oss om de teoretiske delene av pensum, og innimellom spore av og se på helt andre (og minst like morsomme) ting.

Nyttige og mindre nyttige lenker:

Aubert, Alfsen, Lindstrøm m.fl.: Innføring i klassisk tallteori, 2008. Matematisk Institutt, UiO: Last ned her: http://www.uio.no/studier/emner/matnat/math/MAT4000/v10/undervisningsmateriale/Tall4000.pdf

 

Plan for timene:

Jeg kommer til å se an tempo og innhold litt etter hvert. Jeg er veldig glad for innspill/tilbakemeldinger underveis.

 

28. august: Vi blir kjent og har det moro med komplekse tall.

4. september: Vi jobbet med epsilon-N-oppgaver (konvergens), samt en liten nøtt om komplekse tall.

11. september: Vi jobbet med epsilon-delta-bevis for kontinuitet. Jeg snakket litt om den topologiske definisjonen av hva det vil si at en funksjon er kontinuerlig.

18. september: Etter ønske fra studentene skal vi se litt på gruppeteori. Interesserte kan ta en titt på fjorårets notater (NB! Alt dette blir ikke pensum for denne timen, men her er link til de notatene jeg skrev om algebra til grublegruppetimene i fjor høst): algebra1, algebra2, algebra3

 

Av Ivar Staurseth
Publisert 25. aug. 2012 16:19 - Sist endret 12. sep. 2012 12:39