Pensum/læringskrav

Litteratur

Lindstrøm, Tom: Kalkulus, 2006 (tredje utgave). Universitetsforlaget. ISBN: 82-15-00-977-8. Følgende deler er pensum: Kap. 3.1-3.5, Kap. 4.3, Kap. 5.1-5.4, Kap. 6.1-6.5, Kap. 7.1-7.2, 7.4-7.6, Kap. 8.1-8.5(frem til *), 8.6, Kap. 9.1-9.3, 9.5. Kalkulus.

Tom Lindstrøm og Klara Hveberg: Flervariabelanalyse med lineær algebra, Revidert utgave 2011. Matematisk institutt. Heftet kan lastes ned her.

Den siste delen kan også hentes fra Tom Lindstrøm og Klara Hveberg: Flervariabel Analyse med lineær algebra, Prentice Hall, 2011, kapittel 1.1-1.8, 2.1-2.6.

Publisert 10. apr. 2012 15:47 - Sist endret 25. mars 2013 14:54