Snublegruppe MAT1100 høsten 2012

Tid og sted: Onsdager 16:15-18:00. Rom 534 i Nils Henrik Abels Hus (5. etasje).

Påmelding: Bruk nettskjemaet som også er lenket til fra hovedsiden. Alle som har fått plass vil få mail om det. Hvis en ikke har fått plass i første omgang havner man på en venteliste, og vil få mail om dette.

Info: Snublegruppen er et tilbud for studenter som vil ha litt ekstra hjelp med pensum. Som navnet tilsier, vil det være mest vekt på de mer grunnleggende delene av pensum. De resterende gangene vil være åpne grupper. Så får en bare håpe det lar seg gjøre med hensyn på plass.

Kontakt: For spørsmål eller kommentarer til snublegruppen, send en mail til meg, Jørgen Olsen Lye, j.o.lye@fys.uio.no

Plan for timene:

Under vil det stå hva som er planlagt fokus for hver time. Dette vil oppdateres i løpet av semesteret. En kan gjerne komme med ønsker til fremtidige temaer per mail (se over), og det er selvsagt lov å møte opp på en time som har fokus på integrasjon og bare spørre om derivasjon.

(29.08): Algebra, deriblant komplekse tall.

(05.09): Vektorer i planet, komplekse tall og røtter.

(12.09): Kontinuitet. Med og uten epsilon-delta.

(19.09): Grenser. Med og uten epsilon-delta.

(26.09): Viktige egenskaper for kontinuerlige funksjoner. Litt om derivasjon.

(03.10): Anvendelser av derivasjon: Middelverdisetningen. Litt om midtveiseksamen.

(10.10): Ingen gruppetime denne uken. Orakler i 12. etasje i NHA istedenfor. Lykke til på midtveiseksamen!

(17.10): Litt mer om anvendelser av derivasjon.

(24.10): Integrasjon - grunnleggende.

(31.10): Integrasjon - integrasjonsteknikker.

(07.11): Integrasjon - integrasjonsteknikker.

(14.11): Lineær algebra - vektorer og matriser.

(21.11): Lineær algebra - vektorer og matriser.

(28.11): Flervariabel analyse. Og litt eksamensoppgaver

(05.12): Eksamensoppgaver.

 

Publisert 27. aug. 2012 14:39 - Sist endret 19. nov. 2012 11:08