Ukeoppgaver i MAT1100 høsten 2012

På denne siden vil du finne de ukentlige oppgavene til gruppene og plenumsregningene. Hilsen Arne.

Gruppeoppgaver uken 27.08-31.08 og plenumsregningen 31.08:

Seksjon 3.1, nr. 1, 3, 5ac, 6, 8, 9

Seksjon 3.2, nr. 1, 3, 5, 7a, 9, 10, 13, 15

Seksjon 3.3, nr. 1, 3, 7, 8

 

Gruppeoppgaver uken 03.09-07.09 og plenumsregningen 14.09:

Seksjon 3.4, nr. 1bd, 3a, 8, 9a, 11b, 15

Seksjon 3.5, nr. 1ab, 3a, 5, 9

Seksjon 3.3, nr. 10, 12. (Kommentar: Disse to oppgavene er litt teoretiske, og antakelig vanskelige. Formlene for sin z og cos z uttrykt ved e^(iz) gitt på side 126 i "Kalkulus" er aktuelle. Disse har jeg ikke tatt på forlesningen, prøv å lese utledningen av dem selv.) 

 

Gruppeoppgaver uken 10.09-14.09 og plenumsregningen 14.09:

Seksjon 4.3, nr. 1, 3abd, 4, 11, 13, 14, 15, 18. (Tips til 18a: Bevis først ved induksjon at følgen er oppad begrenset av 2.)

Seksjon 5.1, nr. 1abc, 3ab, 5abeg, 6ab, 7, 9abc.

 

Gruppeoppgaver uken 17.09-21.09 og plenumsregningen 21.09:

Seksjon 5.2, nr. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10

Seksjon 5.3, nr. 1, 2, 3, 5

Seksjon 5.4, nr. 1, 2ab, 3

 

Gruppeoppgaver uken 24.09-28.09 og plenumsregningen 28.09:

Seksjon 6.1, nr. 1bgh, 3ab, 10, 11a, 12

Seksjon 6.2, nr. 2, 3, 5, 7, 8, 13, 16, 20

Seksjon 6.3, nr. 1abcdef, 3abdeg

 

Gruppeoppgaver uken 01.10-05.10 og plenumsregningene 04.10 og 05.10:

Seksjon 6.4, nr. 3a

Seksjon 6.5, nr. 5, 13

Seksjon 7.1, nr. 1, 5, 7, 8, 15

Seksjon 7.2, nr. 1, 3, 5, 7, 9, 13

Seksjon 7.4, nr. 1abc, 3, 5, 8

Seksjon 7.5, nr. 3ab

Seksjon 7.6, nr. 1aeh, 2ab, 3abe

Kommentar: Som angitt i semesterplanen, er det hverken gruppeundervisning eller forelesninger i uken 08.10-12.10. Midtveiseksamen er som kjent fredag 12. oktober. Jeg har derfor gitt litt mye oppgaver til uken 01.10 - 05.10, slik at alle har nok å øve på frem til midtveiseksamen.

 

Gruppeoppgaver uken 15.10-19.10 og plenumsregningen 19.10:

Seksjon 7.4, nr. 9, 10

Seksjon 7.6, nr. 5, 7, 15

Seksjon 8.2, nr. 1, 5

Seksjon 8.3, nr. 1bdfg, 3de, 5, 6

 

Gruppeoppgaver uken 22.10-26.10 og plenumsregningen 26.10:

Seksjon 8.3, nr. 1aceh, 3abcg, 4, 7ab, 9, 13

Seksjon 8.4, nr. 1, 2, 3, 5

 

Gruppeoppgaver uken 29.10-02.11 og plenumsregningen 02.11:

Seksjon 8.5, nr. 1a, 2, 4, 5

Seksjon 8.6, nr. 1aef, 3, 5c, 7bce, 9, 11ac, 15, 26

Kommentar: Litt færre oppgaver denne uken, slik at dere får tid til å jobbe med oblig II.

 

Gruppeoppgaver uken 05.11-09.11 og plenumsregningen 09.11:

Seksjon 9.1, nr. 1abef, 5, 9, 11

Seksjon 9.2, nr. 1bdgh, 3, 7, 9, 15, 23, 25

Seksjon 9.3, nr. 1d, 3abe, 5afg, 9, 17, 21, 25, 27, 31

Seksjon 9.5, nr. 1ab, 3ac, 6, 10

 

Gruppeoppgaver uken 12.11-16.11 og plenumsregningen 16.11:

FLVA seksjon 1.1, nr. 1, 2, 3, 4, 5 [referanse i oppgave 4 skal være setning 1.1.1]

FLVA seksjon 1.2, nr. 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27

FLVA seksjon 1.3, nr. 1, 3, 4

FLVA seksjon 1.4, nr. 1a, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10

FLVA seksjon 1.5, nr. 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12

 

Gruppeoppgaver uken 19.11-23.11 og plenumsregningen 23.11:

FLVA seksjon 1.6, nr. 1, 4, 6, 10, 11, 12

FLVA seksjon 1.7, nr. 1, 3, 4, 8, 10

FLVA seksjon 1.8, nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 20

 

Gruppeoppgaver uken 26.11-30.11:

FLVA seksjon 2.1, nr. 1

FLVA seksjon 2.2, nr. 1bd, 2a, 4, 5, 7

FLVA seksjon 2.3, nr. 1, 2

FLVA seksjon 2.4, nr. 1adeh, 2, 3ac, 4, 5, 6, 7

FLVA seksjon 2.5, nr. 1, 2, 4

 

Gruppeoppgaver uken 03.12-07.12 (siste gruppeuke):

FLVA seksjon 2.6, nr. 1

I tillegg: Oppsummering/gjennomgang/repetisjon av ønskede oppgaver fra foregående uke(r). Merk at det ikke er noen plenumsregning 30.11. Blant annet derfor kan det være behov for ekstra tid til gjennomgang denne uken.

Publisert 21. aug. 2012 13:47 - Sist endret 14. nov. 2012 10:06