Tidligere eksamensoppgaver med løsningsforslag

Nedenfor finner du tidligere eksamenssett med løsningsforslag. Vær klar over at pensum har endret seg litt over årene (spesielt den delen som ikke er hentet fra "Kalkulus"), og at noen av oppgavene ikke er aktuelle i år. Jeg har prøvd å markere hvilke oppgaver dette gjelder, men kan ha oversett noen.

Vær for øvrig oppmerksom på at årets eksamen vil ha et litt annet format enn de tidligere – det vil ikke være flervalgsoppgaver på avsluttende eksamen (men midtveiseksamen vil være som før).

Eksamen 2003, del 1 og del 2Løsningsforslag. Følgende oppgaver er utenfor årets pensum: Del 1, nr. 10 og del 2, nr. 1.
Eksamen 2004Løsningsforslag Følgende oppgaver er utenfor årets pensum: Del 1, nr. 10 og del 2, nr. 1.
Eksamen 2005Løsningsforslag Følgende oppgaver er utenfor årets pensum: Del 1, nr. 3 og 5 og del 2, nr. II, III og IV.

Eksamen 2006Løsningsforslag Følgende oppgaver er utenfor årets pensum: Del 1, nr. 10 og del 2, nr. 2b) (om egenverdier og egenvektorer) og nr. 3.
Eksamen 2007Løsningsforslag
Eksamen 2008Løsningsforslag 
Eksamen 2009Løsningsforslag 
Eksamen 2010. Løsningsforslag
Eksamen 2011Løsningsforslag 
Eksamen 2012Løsningsforslag
Eksamen 2013Løsningsforslag
Eksamen 2014Løsningsforslag 
Eksamen 2015 Løsningsforslag

Eksamen 2016Løsningsforslag

Eksamen 2017 Løsningsforslag

Publisert 25. juli 2017 21:57 - Sist endret 16. jan. 2018 14:30