Beskjeder

Publisert 24. jan. 2018 12:00

Sensuren er nå ferdig, men det kan ta litt tid før den kommer på Studentweb. Det var 40 som leverte besvarelse og 21 som stod, en ganske vanlig fordeling på kontinuasjonseksamener.

I alt var det 510 studenter som leverte ordinær og/eller utsatt eksamen, og 442 som bestod. Det gir en endelig strykprosent på 13.3.

Publisert 22. jan. 2018 21:20

Her er oppgavesettet og løsningsforslaget til konteeksamen.

Publisert 22. des. 2017 09:57

Sensurlistene er nå levert inn, og jeg håper eksamenskontoret rekker å legge ut sensuren før jul.

Resultatene var meget gode. Av de 494 som møtte til eksamen, stod 421 (én unna fjorårets rekord på 422!). Det gir en strykprosent på 14.8. Blant dem som stod, var karakterfordelingen:

A: 9.7%

B: 29.0%

C: 37.1%

D: 16.6%

E: 7.6%

Besvarelsene ble vurdert etter vurderingskriteriene til Matematisk institutt. Siden de siste oppgavene både på mídtveis og avsluttende var noe vanskeligere enn vanlig, hadde vi på forhånd bestemt oss for å flytte nedre grense for A og B litt nedover i forhold til den vanlige skalaen. De øvrige karaktergrensene ble ikke rørt. Karakterintervallene ble dermed...

Publisert 7. des. 2017 12:56

Matematisk fagutvalg gjennomfører en evaluering av utvalgte emner, blant dem MAT1100. Disse evalueringene er til stor hjelp for oss som arbeider med kurset, og jeg håper flest mulig tar seg tid til å svare (det tar ikke mange minutter). Klikk her for å komme inn på skjemaet.

Publisert 6. des. 2017 20:09
Publisert 1. des. 2017 16:15

Løsningsforslaget ligger her. På noen av oppgavene må du klikke deg videre til en eldre fil.

Publisert 30. nov. 2017 20:44

Løsingsforslaget ligger her. Jeg har rettet en feil i oppgave 1b) hvor factoren sqrt(2)/2 manglet.

Publisert 28. nov. 2017 22:07

Jeg har lagt ut en prøveeksamen nummer to her så dere blir vant til formatet

Publisert 28. nov. 2017 15:59

Løsningsforslaget ligger her (i overskriften står det Oblig 1, men det er trykkfeil).

Publisert 28. nov. 2017 14:04

Det blir orakeltimer for MAT1100 på følgende tider:

Mandag 4. desember 10.15-16.00 (Aud. 1 VB)
Tirsdag 5. desember 10.15-16.00 (Aud. 1 VB)

Det vil være gruppelærere tilstede, men merk at det er pauser på følgende tidspunkter i forbindelse med gruppelærerbytter:12.00-12.15, 14.00-14.15

Lykke til!

 

Publisert 27. nov. 2017 16:46

I tilfellet dere trenger flere oppgaver å øve på, har jeg lagt ut en del gamle prøveeksamener og kontinuasjonseksamener. Det er litt varierende hva som finnes av fasit/løsningsforslag til disse settene.

Publisert 27. nov. 2017 16:03

Avsluttende eksamen er en tradisjonell skriftlig eksamen med varighet 4 timer (dersom du ikke har tilleggstid). Formelarket (det samme som på midtveiseksamen) blir delt ut sammen med eksamenssettet. Oppgavesettet vil ha samme format som prøveeksamen - dvs. at det ikke blir flervalgsoppgaver i år.

I motsetning til på midtveiseksamen har du lov til å ha med godkjent kalkulator (se listen over godkjente kalkulatorer her). Det er slett ikke nødvendig å ha kalkulator på eksamen, men den kan være en støtte i tallregning og for å kontrollere svar.

En del av pensum har vi fått testet så godt på midtveiseksamen at det ikke er nød...

Publisert 23. nov. 2017 12:32

Kom med ønsker til hvilke oppgaver som blir gjennomgått på siste plenum 29/11:

http://www.easypolls.net/poll.html?p=5a16a5c9e4b055c80d6205f8

Rekkefølgen av oppgaver som blir gjennomgått vil være tilgjengelig i timeplanen før plenumsregningen.

Publisert 21. nov. 2017 13:40

Hei MAT1100-studenter,

Det blir gruppetimer også neste uke. Det er nå lagt til i timeplanen deres i minestudier.uio.no

Lykke til med siste innspurt før eksamenstiden!

Vennlig hilsen 
Studieadministrasjonen ved Matematisk institutt

Publisert 20. nov. 2017 09:15

Prøveeksamen er lagt ut her. Den har like mange punkter og omtrent samme arbeidsmengde og vanskelighetsgrad som den virkelige eksamenen. Oppgave 1 dreier seg om stoff som blir gjennomgått denne uken, alle de andre oppgavene kan løses ut ifra det som allerede er gjennomgått. (Jeg har rettet to trykkfeil siden den første versjonen ble lagt ut: I oppgave 3, punkt (iii) er P rettet til R, og i oppgave 6d) er differensialligningen rettet til y''=ay'+by.) 

Prøveeksamenen vil bli gjennomgått av Jonas i forelesningen torsdag 30/11, og det vil også komme et løsningsforslag etter hvert.

Publisert 17. nov. 2017 17:21

Kom med ønsker til hvilke oppgaver som blir gjennomgått på plenum 22/11:

http://www.easypolls.net/poll.html?p=5a0f0b67e4b04d6fbe2d4414

Rekkefølgen av oppgaver som blir gjennomgått vil være tilgjengelig i timeplanen før plenumsregningen.

 
Publisert 13. nov. 2017 17:34

Kom med ønsker til hvilke oppgaver som blir gjennomgått på plenum 15/11:

http://www.easypolls.net/poll.html?p=5a09c960e4b04d6fbe2d374f

Rekkefølgen av oppgaver som blir gjennomgått vil være tilgjengelig i timeplanen før plenumsregningen.

Publisert 10. nov. 2017 11:15

Resultatene for de 7 som tok utsatt prøve, er nå lagt ut blandt de andre her

Publisert 2. nov. 2017 20:42

Kom med ønsker til hvilke oppgaver som blir gjennomgått på plenum 8/11:

http://www.easypolls.net/poll.html?p=59f0e07fe4b04d6fbe2d021f

Rekkefølgen av oppgaver som blir gjennomgått vil være tilgjengelig i timeplanen før plenumsregningen.

Publisert 31. okt. 2017 14:19

Etter forelesningen 31/10 ble det funnet et nøkkelknippe i Sophus Lies auditorium. Det er levert inn til Realfagsbiblioteket i annen etasje i Vilhelm Bjerknes' hus.

Publisert 31. okt. 2017 09:46

Torsdag 2. november regner jeg med å begynne på den delen av pensum som er hentet fra "Flervariabel analyse med lineær algebra".

 

Tom

Publisert 25. okt. 2017 21:02

Kom med ønsker til hvilke oppgaver som blir gjennomgått på plenum 1/11:

http://www.easypolls.net/poll.html?p=59f0dee6e4b04d6fbe2d021b

Rekkefølgen av oppgaver som blir gjennomgått vil være tilgjengelig i timeplanen før plenumsregningen.

Publisert 20. okt. 2017 07:55

Resultatene fra midtveiseksamen ligger her, og kommentarer til resultatene finner du her. Poerngsummene til de 7 som gikk opp til utsatt prøve ("kont") er nå inkludert.

Publisert 19. okt. 2017 11:53

Hei, 

For at det ikke skal være for mye administrasjon for gruppelærerne og at det ikke skal bli en veldig skeiv fordeling med tanke på antall studenter per gruppelærer må alle studenter presentere for den gruppelæreren som har rettet oblig 1.

Det er ikke et krav at man samarbeider om presentasjonen med personen man blir satt opp sammen med. 

Kjenner man ingen, melder man seg opp til et passende tidspunkt alene. Andre studenter som heller ikke har valgt en person å presentere sammen med kan da melde seg til samme tidspunkt. 

 

Vennlig hilsen 

Studieadministrasjonen ved Matematisk institutt

 

Publisert 19. okt. 2017 11:23

Løsningsforslaget er omsider lagt ut.